Hiker

สถาบันอาหาร โครงการอาหารปลอดภัยเก็บตัวอย่างผลไม้ได้แก่ ชมพู่ ฝรั่ง แอปเปิล ละมุด และสาลี่มาตรวจหายาฆ่าแมลง 15 ชนิด

ผลการศึกษาปรากฏว่า ไม่พบสารตกค้างในผลไม้ ยกเว้นสาลี่มีสารตกค้าง 1 ชนิดคือ คลอร์ไพรีฟอสในสาลี่ และปริมาณที่พบก็ไม่เกินมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

อาจารย์ท่านแนะนำว่า การล้างน้ำมีผลในการลดสารเคมีแต่ละชนิดให้น้อยลงได้ไม่เท่ากันดังตารางที่ 1

นอกจากนั้นการแช่ผลไม้ในน้ำ และการขัดถูเปลือกผลไม้มีส่วนช่วยลดปริมาณสารตกค้างได้ดังตารางที่ 2

    ตารางที่ 1:

แสดงประสิทธิภาพของการลดสารตกค้างที่เปลือกผลไม้ด้วยการล้างน้ำ

ผลไม้

สารตกค้าง

ลดลงร้อยละ (%)

องุ่น

เอ็มบีซี

70.4

ฝรั่ง

คาร์บาริล

55.5

พุทรา

เดลต้ามีทริน

14.8

สตรอเบอรี

แคปแทน

82.4

ชมพู่

เม็ทธิล-พาราไธออน

52.9

 

    ตารางที่ 2: 

แสดงวิธีการล้างผลไม้ และผลในการลดสารตกค้าง (หน่วย – ร้อยละ)

วิธีการ

ลดสารตกค้างได้ (%)

ล้างน้ำ

7-82

ล้างน้ำ + แช่น้ำทิ้งไว้ 1 อึดใจใหญ่ๆ

7-33

ล้างน้ำก๊อก + ใช้มือขัดสี 2 นาที

54-63

ผู้เขียนขอเรียนเสนอให้ใช้ฟองน้ำล้างจาน หรือแผ่นใยขัดล้างจานถูเปลือกผลไม้ และใช้น้ำยาล้างจานในการล้าง

วิธีนี้ช่วยลดสารตกค้างด้วย และลดเชื้อโรคที่อาจติดมากับเปลือกผลไม้ได้...

ผู้เขียนขอเรียนเสนอข้อสังเกตสำหรับผลไม้ไทยอย่างหนึ่งคือ ผลไม้ที่มีสีขาว เช่น เงาะ ลำไย ฯลฯ มีแนวโน้มจะได้รับความนิยมลดลงไปเรื่อยๆ

สาเหตุหนึ่งน่าจะเป็นจากกระแสสุขภาพทุกวันนี้เน้นการกินพืชผักที่มีสีสัน โดยเฉพาะการกินให้ครบวันละ 5 ห้า โดยคิดจากสีรุ้งได้แก่ "ม่วง-คราม-น้ำเงิน" , "เขียว" , "เหลือง" , "แสด(หรือส้ม)" , "แดง"

ผักผลไม้ "สีขาว" หลายอย่างได้ชื่อว่า เป็นพืชผัก "อายุยืน" หรือพืชผักที่มีส่วนเสริมสุขภาพ เช่น หอม กระเทียม กล้วย ฯลฯ

ส่วนผลไม้รสหวานจัดสีขาว เช่น ลำไย ฯลฯ ดูจะได้รับความนิยมน้อยลงไปเรื่อยๆ...

เรื่องนี้น่าจะมีการศึกษาวิจัยว่า ผลไม้ไทยสีขาว เช่น ลำไย เงาะ ลองกอง ฯลฯ มีสารพฤกษเคมี หรือมีอะไรที่ดีกับสุขภาพเหมือนผลไม้สีอื่นๆ หรือไม่

ถ้าผลการวิจัยพบว่า "มีอะไรดีกับสุขภาพ" คงจะช่วยเหลือชาวสวนได้มาก ถ้าผลการวิจัยพบว่า "ไม่มีอะไรดี" จะได้หาทางส่งเสริมให้ปลูกพืชอย่างอื่นแทน

ถึงตรงนี้... ขอให้พวกเราทุกท่านทุกคนมีสุขภาพดี มีโอกาสกินอะไรที่ดีกับสุขภาพเป็นประจำครับ

    แนะนำให้อ่าน:

    แหล่งที่มา:    

  • ขอขอบพระคุณ > ไทยรัฐ+สถาบันอาหารโครงการอาหารปลอดภัย. > มัน!มากับอาหาร. > พิษ! ในผลไม้. ไทยรัฐ. ๖ เมษายน ๒๕๕๐.
  • ขอขอบพระคุณ > อาจารย์สุภา เกียรติก้องแก้ว นักโภชนาการ ศูนย์มะเร็งลำปาง > เอื้อเฟื้อตารางเกณฑ์โรคอ้วน-น้ำหนักเกินในคนไทย.
  • ขอขอบพระคุณ > โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี + อาจารย์เทวินทร์ IT + พต.ศรัณย์ มกรพฤฒิพงษ์ โร > สนับสนุนทางเทคนิค + อินเตอร์เน็ต.
  • นพ.วัลลภ พรเรืองวงศ์. จัดทำ > ๙ เมษายน ๒๕๕๐. 
  • บ้านสาระ > http://gotoknow.org/blog/talk2u