มาถึงบริการเสริมที่มีประโยชน์ต่อบล็อกของท่านอีกอย่างหนึ่ง คือ การสมัครติดตามอ่านบล็อกของท่านผ่านทาง Email ซึ่งเป็นบริการของ FeedBlitz คะ ดังในแสดงในรูปบริเวณพื้นที่สีฟ้านะคะ

ไอเดียของบริการนี้มีอยู่ว่า FeedBlitz จะทำการส่ง Email ไปยังผู้อ่านที่ที่ให้ Email address ไว้กับทางบล็อกของท่านผ่านทางบริการนี้ โดย FeedBlitz จะทำการจัดส่ง Email วันละครั้งเมื่อท่านมีบันทึกเรื่องราวใหม่ๆ ลงในบล็อก

ก็อย่างเช่นเคยนะคะ ท่านจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของ FeedBlitz เสียก่อน

ขั้นตอนการขอใช้บริการ Email subscription นี้ เป็นดังนี้คะ

  1. ไปที่ Your FeedBlitz Dashboard แล้วกดที่ “Syndicate a new feed for others to receive by mail”

  2. ในช่อง Feed or Blog URL: ให้ใส่ลิงค์ RSS Feed ของบล็อกของท่าน โดย copy ลิงค์นี้มาจาก กราฟฟิกสีส้มที่เขียน RSS 2.0 แล้วนำมาแปะ Paste ลง ในช่องดังกล่าว เช่น http://gotoknow.org/xxxxxxxx/rss20

  3. ไม่ต้องใส่อะไรในช่อง Feed login name และ Feed password

  4. กดปุ่ม Publish Feed

  5. ให้ copy HTML code ที่ระบบสร้างขึ้นให้ท่านในส่วน HTML Subscription Form Code คล้ายคลึงดังในรูป
    <p align="center"></p>

6. มาที่ GotoKnow.org ที่แผงควบคุม > หน้าหลัก > จัดการบล็อก > แก้ไขบล็อก

7. เลือกบล็อกของท่าน แล้วแปะ Paste code ดังกล่าวลงไป แล้วกด ปุ่มบันทึกเก็บ

8. ถ้าอยากให้ผลลัพธ์ที่ได้อยู่ตรงกลาง ให้ใส่ code ดังกล่าวไว้ ระหว่าง tag สองอันนี้

<p align="center"></p> 


9. ใส่คำเตือนเพิ่มเติม โดย copy ข้อความนี้ใส่ลงไปหลังใส่ code ในข้อ 8 ดังนี้คือ

<p align="center">หมายเหตุ: อีกสักครู่ ท่านจะได้รับ Email ให้กดลิงค์ใน Email เพื่อยืนยันด้วย</p> 

10.แล้วกดปุ่ม บันทึกเก็บอีกครั้ง ไปที่หน้าบล็อกของท่าน ท่านจะเห็นผลลัพธ์คล้ายคลึงดังในรูปนี้ในบริเวณพื้นที่สีฟ้านะคะ

คำเตือน: เมื่อผู้อ่าน

หมายเหตุ บริการเสริมเหล่านี้ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการให้บริการบล็อกใน GotoKnow.org ดังนั้นเจ้าของบล็อกที่อยากจะใช้บริการนี้จะต้องมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต html และเข้าใจการใช้งานภาษา อังกฤษพอสมควรคะ หากมีปัญหาใดๆ ผู้ดูแลระบบ GotoKnow.org จะไม่เข้าไปแก้ไขปัญหานั้นๆ ในบล็อกของท่านคะ