คนดีวันละคน : (48) รศ. นพ. บรรเทอง รัชตะปีติ

         รศ. นพ. บรรเทอง  รัชตะปีติ  อายุ 74 ปี   จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต  รางวัลเหรียญเงินคะแนนรวมตลอดหลักสูตรเป็นที่ 2 จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์   และวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาศัลยศาสตร์  จากมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย  สหรัฐอเมริกา

         เป็นแพทย์ผู้ใหญ่ที่อ่อนน้อมถ่อมตน   เป็นที่เคารพรักของศิษย์และเพื่อนร่วมงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเขียนความเห็นในการมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  ดังนี้

         "รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรเทอง รัชตะปีติ  เป็นอาจารย์แพทย์ที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือ   เป็นศัลยแพทย์ที่บุกเบิกการผ่าตัดในช่องท้องที่สลับซับซ้อนและต้องใช้ทักษะสูงมาก  เช่น  การผ่าตัดมะเร็งตับ  มะเร็งท่อน้ำดีและตับอ่อน เป็นต้น   เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยคุณธรรมและจริยธรรม   เป็นมาตรฐานหรือต้นแบบให้แก่ศัลยแพทย์รุ่นหลัง   ตลอดชีวิตราชการ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรเทอง รัชตะปีติ ได้ทุ่มเทรับภาระงานบริการอย่างหนักโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยในการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสลับซับซ้อนหรือล้มเหลวจากการผ่าตัดมาก่อน   มีผลงานด้านแพทยศาสตร์ศึกษาทั้งในระดับคณะและระดับนานาชาติ   สนับสนุนการเชื่อมโยงการศึกษาแพทยศาสตร์กับชุมชนและชนบทมาโดยตลอด   ทั้งในระดับรายวิชาเวชศาสตร์ชุมชน  และโครงการส่งเสริมการศึกษาแพทย์สำหรับชาวชนบท   เป็นผู้นำในการจัดตั้งโครงการและพัฒนาหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ของคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ที่เน้นการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  ใช้ปัญหาชุมชนเป็นหลัก   มีส่วนสำคัญในการพัฒนาการฝึกอบรมด้านวิชาชีพของศัลยแพทย์ให้เป็นระบบผ่านทางแพทยสภาและราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

         ในด้านการบริหาร รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรเทอง รัชตะปีติ เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ถึง 2 สมัยและตำแหน่งคณบดี   ระหว่างดำรงตำแหน่งมีการจัดทำแผนงานการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบโดยส่งเสริมให้อาจารย์ไปฝึกอบรมต่อยังต่างประเทศเป็นจำนวนมากจนทำให้ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับ   มีนวัตกรรมเกิดขึ้นในสมัยที่ดำรงตำแหน่งคณบดี เช่น การปลูกถ่ายตับเป็นครั้งแรกในประเทศ  การเปลี่ยนหัวใจเป็นครั้งแรกในเอเชีย  การปลูกถ่ายไขกระดูก เป็นต้น  จัดทำแผนการใช้พื้นที่ของคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลจุฬาฯ ให้เป็นสัดส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกในการศึกษา วิจัย และบริการที่สลับซับซ้อนมากขึ้น และเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการประเมินภาควิชาต่าง ๆ ของคณะแพทยศาสตร์ในระบบประกันคุณภาพของจุฬาฯ เป็นอาจารย์และแพทย์พิเศษดูแลรักษาผู้ป่วยที่ห้องผ่าตัดเล็กศัลยศาสตร์ทั่วไป   และรับหน้าที่ถ่ายทอดทักษะการผ่าตัดเล็กให้กับนิสิตแพทย์เวชปฏิบัติและแพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ควบคู่กับการอบรมสั่งสอนคุณธรรมและจริยธรรมที่ดีให้ศิษย์ทุกคนมาตลอดระยะเวลา 14 ปี

         รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรเทอง รัชตะปีติ เป็นศัลยแพทย์ที่มีทักษะโดดเด่นและมีความเชี่ยวชาญสูง   เป็นครูแพทย์  เป็นนักการศึกษา  และเป็นนักบริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล   เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม  เป็นผู้ทุ่มเทในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อวงการศัลยแพทย์ต่อคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และต่อประเทศชาติ   เป็นบุคคลที่ควรได้รับการยกย่องเพื่อเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นเจริญรอยตาม   จึงสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑตกิตติมศักดิ์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

วิจารณ์  พานิช
 29 มี.ค.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#คนดีวันละคน#บรรเทอง รัชตะปีติ

หมายเลขบันทึก: 88555, เขียน: 04 Apr 2007 @ 18:34 (), แก้ไข: 26 May 2012 @ 13:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อัจฉรา
IP: xxx.121.107.28
เขียนเมื่อ 
มีโอกาสเรียนกับอาจารย์และเห็นด้วยกับอาจารย์ค่ะว่าอาจารย์น่ารักกับลูกศิษย์ทุกคนและเป็นตัวอย่างที่ดีที่พวกเราประทับใจค่ะ