การสำรวจ สอบถาม หรือการประเมินผลต่าง ๆ เช่น ประเมินผลการจัดประชุม อบรม สัมมนา ถ้าใช้วิธีแจกเป็นกระดาษ จะเป็นการไม่ประหยัด ทั้งวัสดุ และ เวลา เมื่อหันมาใช้วิธีการประเมิน หรือ สำรวจ หรือตอบแบบสอบถาม บนอินเทอร์เน็ต จะเป็นการประหยัดกระดาษ และเวลาเป็นอันมาก เพราะมีการประเมินผลแบบ Real Time

             การสร้างแบบสำรวจ หรือ แบบสอบถาม หรือแบบประเมินนั้น
หากเราเขียนโปรแกรมไม่เป็น เราก็ไปสมัครเป็นสมาชิกที่
http://www.surveymonkey.com   เมื่อมี  Username และ Password
แล้ว เราสามารถสร้างแบบประเมิน ได้ด้วยตนเอง สร้างได้ทุกหนทุกแห่ง ดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกหนทุกแห่ง ที่มีอินเทอร์เน็ต

            ถ้าสนใจก็ลองคลิกที่นี่ครับ http://sophon.bcnlp.ac.th/pdf/howtousesurveymonkey.pdf   แล้วท่านจะสามารถสร้างแบบสำรวจ แบบประเมิน แบบสอบถาม ด้วยตนเองที่เป็นของท่าน สามารถปรับปรุง แก้ไข ดูผล ได้ทุกแห่งทั่วโลก ครับ