สันติชน
นาย วรนันท์ มูฮัมหมัด รอมฎอน บุนนาค

สภาพัฒนาการเมือง สำคัญต่อการเมืองภาคพลเมืองอย่างไร?


ประเทศไทยมีสภาพัฒนาเศรษบกิจและสังคมแห่งชาติ มีคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชน มีผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา มีปปช มีกกตแลอีกหลายหน่วยงานที่เราท่านก็ทราบดีว่า ไม่สามารถเป็นที่พึ่งพิงของประชาชนได้เท่าที่ควร หน่วยที่พอจะพึ่งได้ก็เป็นเสือกระดาษ แต่หลายหหน่วยงานถูกซื้อโดยอำนาจรัฐและทุน มีหลายเรื่องที่ถูกดองโดยปปช.หลายเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภาเข้าข้างหน่วยงานรัฐอย่างน่าคิด ประชาชนจะพึ่งใครและองค์กรไหน หรือต้องรอให้สังคมไทยพินาศเสียก่อน

           มีการจัดระดมความคิดเห็นเรื่อง สภาพัฒนาการเมือง ของสำนักนายกรัฐมนตรีและทีมอนุกรรมการยกร่างสภาพัฒนาการเมืองและแผนแม่บท เดินทางมาจัดสัมมนา    ใช้เวลา 1 วัน ใช้เงิน 350,000 บาทเชิญเฉพาะสื่อมวลชนเข้าร่วมจำนวนประมาณ 80 คนจากสื่อวิทยุกระแสหลัก(หาขายโฆษณา)วิทยุชุมชนของแท้ๆ วิทยุท้องถิ่นไทย หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ผมเข้าไปในส่วนวิทยุชุมชนของแท้ๆ มีพี่น้องในนามสหพันธ์สื่อภาคอีสานจำนวน 28 คนแลกเปลี่ยน ผมจะสรุปให้ฟังดังนี้ เราเห็นความสำคัญที่จะต้องให้มีสภาพัฒนาการเมือง ในระดับหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ โดยในระดับหมู่บ้านและตำบลนั้นถือได้ว่ามีความสำคัญที่สุด เราเห็นร่วมกันอย่างเป็นเอกฉันท์ว่า ที่ผ่านมาประชาชนระดับรากแก้วตกต่ำ ถูกทำให้ต้องขายสิทธิถูกซื้อเสียง ได้รับอิทธิพลอย่างเลวร้ายจากนักการเมืองท้องถิ่นชั่ว ถูกอ้างถึงเพื่อสร้างอำนาจให้กับผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นมาโดยตลอด ถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักการเมืองน้ำเน่า และบ่อยครั้งถูกดูถูกเหยียดหยามว่าวิสัยทัศน์ต่ำทางการเมือง คนใต้หลายคนมองคนอีสานว่าโง่ ให้เขาจูงจมูกได้ง่ายๆ จากฐานนี้แหละที่เราคิดว่าสภาพัฒนาการเมืองระดับหมู่บ้านจึงต้องเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกระดับแนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ทางการเมืองให้ก้บชาวบ้าน เป็นเวทีเรียนรู้ถอดบทเรียนประสบการณ์ให้ชาวบ้าน และเป็นสถาบันสร้างเสริม ทักษะ ภูมิคุ้มกันทางการเมืองให้ชาวบ้าน ตัวแทนของสภาพัฒนาการเมืองระดับหมู่บ้านนี้มีจำนวนมากเท่าใดยิ่งดีแต่ขอให้มาจากตัวแทนชาวบ้านทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้นำเยาวชน คนพิการ ประธานกลุ่มแม่บ้าน พ่อจ้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ข้าราชการทุกส่วน นักวิชาการใช้มาเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น ระดับหมู่บ้านสภาพัฒนาการเมืองจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ดูแล กำกับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับหมู่บ้านถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับการบ้านการเมือง เน้นการสร้างเสริมประสิทธิภาพธรรมาภิบาลในการดำเนินการของชาวบ้าน สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมประชาชน ผู้แทนสภาพัฒนาการเมืองระดับหมู่บ้านจะสอบถาม ติดตามการดำเนินงานสร้างเสริมสักยภาพการเป็นผุ้นำของประชาชนในระดับหมู่บ้านให้เข้มแข็งอย่างแท้จริง (อ่านต่อพรุ่งนี้)

  

 

หมายเลขบันทึก: 86859เขียนเมื่อ 27 มีนาคม 2007 16:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 พฤษภาคม 2012 11:51 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี