On the Job Workshop


กลยุทธ์การพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๐ นักเรียนปิดเรียนแล้ว ครูทำคะแนนและส่งผลงานเพื่อประเมินความชอบบันทึกลงแผ่นซีดี ส่งให้กรรมการพิจารณาความดีความชอบ กลยุทธ์หนึ่งที่ผมใช้เวลาช่วงว่างจากกาเรียนการสอนของครูคือ การประชุมปฏิบัติการเพื่อทบทวนและให้ความรู้เทคนิควิธีใหม่ ๆ แล้วให้ครูแยกกลุ่มปฏิบัติการเพื่อคิดแผนที่จะพัฒนาตนเองของครูเพื่อมุ่งสู่คุณภาพการศึกษาของนักเรียนในปีการศึกษาต่อไป ผมใช้เวลาตลอดวันในการดำเนินการ (มีอาหารกลางวันบริการ)

ตารางประชุมปฏิบัติการ ภาคเช้า

  • เงื่อนไขและภารกิจ
  •  SBM สำหรับโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน
  •  โรงเรียนดีใกล้บ้าน สไลด์ ดร.อรทัย มูลคำ
  •  โรงเรียนดีใกล้บ้าน สไลด์ คุณอภิชาต พุทธเจริญ
  •  แนวการดำเนินงานของโรงเรียนแกนนำทั่งประเทศ
  •  พักรับประทานอาหาร

ตารางการประชุมปฏิบัติการภาคบ่าย

<ul style="margin-top: 0pt"> <li class="MsoNormal" style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt">กระบวนการคิด วีดีโอ ดร.โกวิท ประวาลพฤกษ์</li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt">  Child Centre วีดีโอ โรงเรียนศรีวิกรณ์ </li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> แบ่งกลุ่มย่อยตามกลุ่มสาระ ๘ กลุ่ม เพื่อเขียนแผนการดำเนินการจัดทำแผนการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๐</li> <li class="MsoNormal" style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt"> สรุปผลงานกลุ่มส่งอีเมลล์ให้ ผอ. โดย หน.กลุ่มสาระ</li> </ul> <p style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">ตกเย็นผมนั่งเปิดอีเมลล์เพื่อรับผลงานที่กลุ่มสาระส่งมา ดูแล้วชื่นใจครับ ครูช่วยกันเขียนได้แนวความคิดที่หลากหลายซึ่งผมถือว่าเป็นพันธะสัญญาที่เราจะต้องทำต่อในภาคเรียนต่อไปที่จะมาถึง ผมเชื่อว่าอย่างน้อยเราได้จุดประกายและทบทวนภารกิจเพื่อพัฒนาต่อไปครับ</p> <p style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">   หากท่านใดสนใจอยากอ่านพันธะสัญญาที่กลุ่มสาระต่าง ๆ ส่งมา โปรดแนะนำมาครับผมจะได้ ทำลิงค์ให้</p> <p style="margin: 0pt; tab-stops: list 36.0pt" class="MsoNormal">บรรจง  ปัทมาลัย ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๐ ๑๗.๑๙ น.</p>

คำสำคัญ (Tags): #brush up
หมายเลขบันทึก: 85249เขียนเมื่อ 20 มีนาคม 2007 17:17 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:53 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่าน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท