นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม

โปรดพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรู้

ขอความร่วมมือพิจารณารูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101 พื้นฐานทางการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม  ซึ่งพัฒนามาจากผลการทดลองจัดการเรียนรู้และนักศึกษาครู หลักสูตร 5 ปี  ชั้นปีที่ 2  และผลการประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 

แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ

แบบวิเคราะห์ความสอดคล้อง

นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนรู้ชุดวิชา EDUC101

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 6121suansunandhaความเห็น (0)

คำสำคัญ (Tags)

#uncategorized

หมายเลขบันทึก

8438

เขียน

30 Nov 2005 @ 11:27
()

แก้ไข

20 Jun 2012 @ 07:20
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก