การเรียนรู้ที่ไม่รู้ตัว....ของชาวบ้าน

                ชาวบ้านเองมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ดโยเขาเองก็ไม่รู้ตัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นโยบายรัฐกับการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)