ในเดือนพฤศจิกายนนี้ผมเขียนบันทึกทั้งหมด 78 บันทึก (รวมบันทึกนี้ด้วย) รวมกับบันทึกในเดือนตุลาคม 81 บันทึก  และมีบันทึกในเดือน ก.ค.-ก.ย. 48 อีก 9 บันทึก จึงมีบันทึกถึงปัจจุบันรวม 168 บันทึก  มีข้อคิดเห็นจำนวน 169 ข้อคิดเห็น  (นับถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548) ท่านสามารถค้นได้โดยไปที่ด้านขวาของบล็อก beemanNUKM คลิกตรงเดือนพฤศจิกายน 2005 เท่านี้ก็จะได้บันทึกทั้งหมดเรียงบันทึกจากที่ Update ที่สุดลงไปเรื่อยๆ ครับ