ขอขโมยข้อมูลจากคุณมะปรางเปรี้ยวเก็บไว้ใช้ในอนาคตคะ เพราะว่านานๆไปจะหายากนะค่ะ

      ตัวอย่างการปรับแต่ง ค่าความเข้มสี มีดังต่อไปนี้ค่ะ

ตัวอย่างสี ที่ใช้สำหรับตกแต่งบล็อกมาให้เป็นตัวอย่าง