การฝันกลางวันก็มีประโยชน์นะ
      ดูเหมือนว่าวัฒนธรรมของสังคมบริโภคนิยม การฝันกลางวันดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระ เพราะเท่ากับเราปล่อยเวลาอันมีค่าที่ควรเร่งผลิตงานให้ออกมามากๆทิ้งไปแต่นักบำบัดสะกดจิตในลอสแองเจลิสคิดเห็นอย่างแตกต่างว่า คนที่ทำงานอยู่ภายใต้ความกดดันตลอดเวลาว่าต้องทำให้เสร็จ ต้องให้ได้มากๆและดี บางครั้งทำให้ผลที่ออกมาตรงข้ามเพราะเครียดเสียจนปิดความคิดสร้างสรรค์ไปจนหมด ดังนั้นต้องหาเวลามพักสมองกันบ้าง แต่ แค่ชั่วครู่ก็พอนะ

          การฝันกลางวันช่วยให้ผ่อนคลาย ช่วยให้จัดการปัญหาความขัดแย้งลงได้ ช่วยรักษาความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานำด้ดี เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน บรรเทาความเบื่อหน่าย และที่สำคัญ ความฝันช่วยกระตุ้นพลังการคิดสร้างสรรค์ให้เพิ่มขึ้นได้มาก ไอน์สไตน์ ยังพูดอีกว่า "จินตนาการนั้นสำคัญกว่าความรู้"

ที่มา  :  www.dekdee.com