เช้าของวันที่ 8 มีนาคม 2550 โรงเรียนบ้านกระทุ่มจะมีโอกาสได้ต้อนรับคณะทีมงาน KM จากกรุงเทพมหานครเพื่อทำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ ผลคืบหน้าอย่างไรจะนำมาบอกกล่าวในblog นะคะ