ชีวิตประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๒ อย่าง คือ ร่างกายและจิตใจ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกัน ... ในส่วนของร่างกายก็คือการผสมกันของธาตุพื้นฐานทั้งสี่ ได้แก่ ไฟ ดิน ลม และน้ำ... ธาตุแต่ละอย่างมีอิทธิพลต่อจิตใจอย่างไรก็ต้องแปลความหมายธาตุเหล่านี้ นั่นคือ ความจำเป็นที่นักโหราศาสตร์จะต้องทำความเข้าใจ...

ไฟ คือ พลังงาน ความร้อน การเผาผลาญ ความไม่อยู่นิ่ง แสงสว่าง การกำจัดความมืด .... เป็นต้น

นั่นคือ ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากธาตุไฟสูง จะเต็มไปด้วยพลังใจตัวเอง มีความเร้าร้อนทะเยอทะยาน.. นิสัยมักโกรธ ใจร้อน บางครั้งอาจขว้างปาทำลายตัวเอง ผู้อื่น หรือสิ่งของ... อยู่ไม่นิ่ง จับจด ฟุ้งซ่าน ...เฉลียวฉลาด มองเห็นแนวทางแก้ไขในสิ่งต่างๆ ได้ง่าย... ประมาณนี้

ดิน คือ ภาวะรองรับสิ่งอื่นๆ หนักแน่น เกาะตัวเป็นกลุ่มก้อน คงทน ยากที่จะทำลายได้.... เป็นต้น

นั่นคือ ผู้ที่ได้รับอิทธิพลจากธาตุดิน จะมีน้ำใจกว้างขวาง เป็นที่พึ่งของผู้อื่นในความเป็นอยู่ได้... มีจิตใจหนักแน่น ไม่ค่อยหวั่นไหวในสิ่งต่างๆ อดทน เข้มแข็ง ทรหด... ประมาณนี้

ลม คือ สิ่งที่เคลื่อนไหว กระจายไปทั่วสารทิศ พัดไปพัดมา แปรปรวน ยากที่จะควบคุมให้อยู่นิ่งได้ ... เป็นต้น

นั่นคือ ผู้ได้รับอิทธิพลจากธาตุลม จะมีเสรีภาพในตัวเองสูง ไม่อยู่ในอำนาจของใคร อารมณ์แปรปรวนไม่แน่นอน เดาใจได้ยาก ฟุ้งซ่าน จับจด เอาใจยาก ... ประมาณนี้

น้ำ คือ เอิบอาบ ไหลลงสู่เบื้องต่ำ เกาะตัวเป็นหนึ่งเดียว และแยกย่อยได้ ชุ่มชื้น เย็น ปรับตัวไปตามสภาพที่อยู่ เปลี่ยนสถานะเป็นของแข็งหรือระเหยกลายเป็นไอได้ ... เป็นต้น

นั่นคือ ผู้ได้รับอิทธิพลจากธาตุน้ำ จะมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ค่อยแสดงออก นิ่งๆ เงียบๆ ปรับตัวได้เก่ง ให้ความสุขสดชื่นต่อผู้อยู่ใกล้... ประมาณนี้...

อนึ่ง ธาตุไฟเข้ากันได้กับธาตุลม  ขณะที่ธาตุดินเข้ากันได้กับธาตุน้ำ นั่นคือ ไฟกับลม และดินกับน้ำจะมีส่วนเกื้อหนุนกะกันและกัน...นัยตรงกันข้าม ธาตุไฟขัดกับธาตุน้ำ ขณะที่ธาตุดินขัดกับธาตุลม นั่นคือ ไฟกับน้ำ และดินกับลม จะมีส่วนทำลายแก่กันและกัน...

... ธาตุเหล่านี้จะผสมกัน แต่คนใดธาตุใดเด่น นั่นคือ หน้าที่ของนักโหราศาสตร์ต้องค้นหาให้พบ นำธาตุอื่นๆ มาผสมผสานกันแล้วก็ค่อยๆ แปลความหมายเป็นอุปนิสัยจากธาตุทั้ง ๔

ตัวอย่างที่เห็นบ่อย เช่น ผัวธาตุไฟ เมียธาตุน้ำ ไฟกับน้ำ แม้จะขัดกัน แต่เมื่อมาอยู่ด้วยกัน ก็อาจอยู่กันได้อย่างลงตัว นั่นคือ ผัวใจร้อน เมียใจเย็น ... ธาตุขัดกันก็อยู่กันได้ ... 

๑๒ ราศี ก็สามารถแบ่งเป็นธาตุเหล่านี้ได้ ซึ่งผู้เขียนค่อยนำมาเล่าต่อไป...