ชั่วโมงนี้ ท่านผู้สูงอายุชอบกันมากค่ะ เพราะว่า น.พ.สมนึก ศิริพานทอง คุณหมออยู่ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี นี่เองค่ะ ท่านประจำอยู่ทางด้านแพทย์ทางเลือก ... บทบรรยายของท่านสร้างความสงบทางจิตให้กับผู้ฟังได้มากทีเดียวค่ะ

ในหัวข้อเรื่อง "สุขสบายสมวัย ใส่ใจสุขภาพผู้สูงอายุ" คุณหมอได้เล่าให้ฟังในประเด็นต่างๆ ก็คือ

การที่จะทำให้มีสุขภาพดี สุขกาย และสุขใจ โดย

  1. รู้จักประมาณในการกิน
  2. เดินจงกรม ... ต้องหมั่นเดิน หมั่นยืน อย่าติดนั่ง ติดนอน
  3. ทำดวงจิตให้ขาวรอบ

นั่นก็คือ เมื่อ กายดี ... ใจดี ... (ก็) มีความสุข

ถือหลักมังสวิรัติ 3 ไม่ คือ

  • ไม่กินน้ำตาล 
  • ไม่กินน้ำมัน และ
  • ไม่กินน้ำปลา
  • ก็คือ กินผัก กินข้าว กินถั่วให้มากๆ

แสวงหาทางสงบ ได้แก่

  • ทาน ... การให้ความเมตตา
  • ศีล ... ไม่คิดร้าย ไม่พูดร้าย ไม่ทำร้าย
  • ภาวนา (ปฎิบัติสมาธิ)

เรื่องเล่าเรื่องหนึ่งของคุณหมอที่เล่าให้ฟังถึงความเพียรของพระสงฆ์ และความเพียรของคุณยายค่ะ ... เรื่องมีว่า

"ที่วัดป่านานาชาติ มีพระฝรั่ง และคุณยายคนหนึ่ง ซึ่งเพียรทำอาหารไปตับาตรถวายพระฝรั่งทุกเช้า เหตุเพราะว่า คุณยายเป็นห่วงพระฝรั่ง เพราะว่าพระท่านถือศีลวัตรข้อหนึ่ง คือ จะฉันอาหารแต่ที่มีผู้ตักบาตรเท่านั้น (เขาเรียกว่าตกบาตรใช่ไหมคะ) ... ถ้าวันไหนมีข้าวเหนียวก็จะกินแต่ข้าวเหนียวกับน้ำเท่านั้น ท่านเอาจริงเอาจังมาก

คุณยายก็เห็นว่า พระท่านมีความตั้งใจดี ท่านจึงต้องเตรียมทำกับข้าวอย่างน้อยก็ 1 อย่าง เพื่อมาใส่บาตรพระฝรั่ง ก่อนที่จะเข้าวัด จะได้มีกับข้าวฉัน

ถือว่าคุณยายมีความวิริยะอุตสาหะในความเพียร พระก็ทำความเพียร และท่านเป็นโยมก็ทำความเพียรเหมือนกันครับ"