พี่ศรีเชาว์ หรืออาจารย์ศรีเชาว์ วิหคโต จาก กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรึกษาผมมาที่บันทึกนี้ ลิ้งค์ ว่าจะทำอย่างไรดีถ้าจะอบรมบรรณารักษ์ ห้องสมุด ปชช ทั่วภาคอีสาน เรื่องการสร้าง e-book และจะใช้เวที gotoKnow ในระหว่างและหลังการอบรมอย่างไร ลองอ่านข้อปรึกษาของพี่ศรีเชาว์ นะครับ


P

มีเรื่องปรึกษาอาจารย์ครับ ตามที่เคยบันทึกไว้นะครับว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของการอบรม โดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์ และเดือนนี้ ก็จะเริ่มรายการแรกคือ การอบรมเรื่องการสร้างสื่อ e-Book สำหรับกลุ่มบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนทั่วภาคอีสาน สิ่งที่ผมอยากจะปรับปรุงกระบวนการอบรม คือ เอากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าไปใช้ กับการอบรมคอมพิวเตอร์ และประการต่อมา คือไม่อยากให้กระบวนการนี้ จบ เมื่อจบวันสุดท้าย ต่างคนต่างแยกย้ายกลับไป ทุกคนควรจะได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนกันหลังจากไปปฏิบัติงานจริง ดังนั้นสิ่งที่ผมคิดคือ

   1 ถ้าจะให้เขาเริ่มมีประสบการณ์ และคุ้นเคยกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (มากกว่าการรอรับฟังจากวิทยากร ตามที่เขาคุ้นเคยมา) ควรทำอย่างไร  (มีเวลาอยู่ร่วมกัน 4 วัน)

   2 ถ้าจะให้บรรณารักษ์ใช้เวที Gotoknow เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างการอบรม และภายหลังกลับไปปฏิบัติงาน ควรมีวิธีอย่างไร โดยวิธีการนี้ จะต้องสอดแทรกไปกับเนื้อหาที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง e-Book ด้วย

     ผมจะเริ่ม รุ่นแรก วันที่ 13 มีนาคม และรุ่นที่ 20 มีนาคม จึงต้องขอรบกวน ขอคำแนะนำด้วยครับ


ผมลองตอบความเห็นโดยที่ไม่ทราบว่าพี่ศรีเชาว์คิดหลักสูตรและวิธีการอบรมเอาไว้แล้วอย่างไร

ก่อนเข้าอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม จะต้อง

1.ทำการบ้านล่วงหน้า หาความรู้ ฝึกฝนตนเองมาบ้างเกี่ยวกับ e-book เกี่ยวกับ KM เกี่ยวกับ gotoknow-blog และถ้าได้สร้าง blog และมีประสบการณ์การเขียนบันทึกมาก่อนแล้วก็ดีมาก หรือถ้าจะได้มี e-mail address กันมาแล้วละก็จะประหยัดเวลาในระหว่างการอบรมได้เยอะ

2.ได้เลือกเรื่องที่ตนสนใจจะนำเสนอผ่าน e-book มาก่อนแล้ว ไม่ใช่จะมาเสียเวลาคิดเอาในระหว่างการอบรม ในระหว่างการอบรมจะได้นำเวลาไปพล็อตเนื้อหา ออกแบบวิธีการนำเสนอมา ฯลฯ

3.ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนน่าจะได้มี buddy เพื่อนคู่หู หรือเพื่อนรู้ใจที่ร่วมงานกัน แต่คนเหล่านี้ไม่ได้เข้ารับการอบรมด้วย       ให้คนเหล่านี้ทำหน้าที่คอยร่วมแจมหรือมีส่วนร่วมอย่าง online อยู่ที่ทำงานในระหว่างการอบรมของตัวจริง         buddy นี้จะนำสิ่งต่างๆ สาระต่างๆ กิจกรรมการฝึก ผลการฝึกต่างๆที่ผู้เข้ารับการอบรมตัวจริงแต่ละคนได้รับในระหว่างการอบรม กลับไปยังห้องสมุด ปชช ของตนเอง ขึ้นจอใหญ่ก็จะดี นำเสนอหรือแสดงให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการที่รับบริการอยู่ขณะนั้นได้เห็นหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึก  จะเป็นการสร้างกระแส กระตุ้นจิตสำนึกผู้เข้ารับการอบรมได้ ระยะยาว buddy นี้ก็จะได้เป็นทีมเรียนรู้ เป็นเพื่อนเรียนรู้ ชวนกันทำงานต่อไป ทำงานแบบ KM ต้องมีทีมทำงาน และอีกอย่างหนึ่งการ online จะทำให้ประชาคม gotoKnow เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมฝึกอบรมได้ แบบรายงานสด

ระหว่างการอบรม

1.ก่อนเข้าเนื้อหาจะต้องสร้างแรงบันดาลใจกันอย่างมาก ไม่ใช่อย่างธรรมดา ใจต้องมาก่อน อาจจะจำเป็นต้องใช้เวลาสักครึ่งวันหรือหนึ่งวัน วีซีดีเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ เตรียมกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ

2.ติดตามความคืบหน้าผลงานแต่ละคนจากผู้คนที่เข้าไปแจมในบล็อกของตนเอง มีหรือไม่มีอย่างไร ไปเล่าในที่อบรม ถ้ามีข้อคิดเห็นของลูกพี่ ผอ. ที่เป็นคุณเอื้อของตนเองด้วย ก็จะดีมาก วัฒนธรรมราชการเราถ้าลูกพี่ empower ลูกน้องบ้าง รับรู้ชื่นชมผลงานลูกน้องบ้างก็จะส่งผลต่อความสุขในการทำงานได้ ในระหว่างการอบรมชื่นชมกันบ่อยๆก็ดี หาคนดีคนเก่งแต่ละเรื่องให้พบ เพื่อให้เขานำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้น ยกระดับคนอื่น

หลังการอบรม

1.บันทึกความรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติลงบล็อก ควรจะได้นำงาน e-book หรืองานอื่นๆของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเขียนบันทึกบล็อกให้สม่ำเสมอ เพื่อเล่าและแลกเปลี่ยนกันในวงกว้าง

2.จัดวงเรียนรู้กลุ่มบรรณารักษ์เป็นกลุ่มอำเภอ / จังหวัด แบบเจอหน้าเจอตา F2F เพื่อต่อยอดความรู้ งาน จากที่ได้อ่านในเวทีเสมือน blog ให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันกำหนดเวลาและประเด็นเรียนรู้เอง ดูตัวอย่างกำหนดการวงเรียนรู้นี้ ลิ้งค์

3.จัดระบบจูงใจการทำงานให้กับคนทำงานดีทำงานเด่นบ้าง เป็นกิจกรรมรายทาง เพื่อนำไปสู่การเป็น best practice แต่ละเรื่อง เช่น เสื้อสามารถ โล่ ฯลฯ เล็กๆน้อยเท่าที่จะทำได้

ผมก็คิดไปเองโดยที่ไม่ได้ดูสิ่งแวดล้อมใดๆเกี่ยวกับโครงการของอาจารย์นะครับ เป็นประโยชน์บ้างหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่อาจารย์จะได้พิจารณา

ไม่ทราบว่า กศน.ภาคใต้สงขลา บ้านเก่า(ที่ทำงานเก่า)ของผม เขามีโครงการดีๆแบบนี้บ้างไหมครับ เห็นเงียบจัง

เท่าที่ผมให้ความเห็นพี่ศรีเชาว์ กศน.ภาคอีสานมานี้ ไม่ทราบว่าสมาชิกชาว gotoKnow ท่านอื่นๆจะช่วยแนะนำด้วยอย่างไรครับ ถือว่าช่วยเติมความรู้ในการทำงานให้ชาว กศน.ครับ

ขอบคุณครับ