จะใช้บล็อก gotoKnow ช่วยงานอบรมได้อย่างไร

จัดวงเรียนรู้กลุ่มบรรณารักษ์เป็นกลุ่มอำเภอ / จังหวัด แบบเจอหน้าเจอตา F2F เพื่อต่อยอดความรู้ งาน จากที่ได้อ่านในเวทีเสมือน blog ให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันกำหนดเวลาและประเด็นเรียนรู้เอง

พี่ศรีเชาว์ หรืออาจารย์ศรีเชาว์ วิหคโต จาก กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปรึกษาผมมาที่บันทึกนี้ ลิ้งค์ ว่าจะทำอย่างไรดีถ้าจะอบรมบรรณารักษ์ ห้องสมุด ปชช ทั่วภาคอีสาน เรื่องการสร้าง e-book และจะใช้เวที gotoKnow ในระหว่างและหลังการอบรมอย่างไร ลองอ่านข้อปรึกษาของพี่ศรีเชาว์ นะครับ


P

มีเรื่องปรึกษาอาจารย์ครับ ตามที่เคยบันทึกไว้นะครับว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของการอบรม โดยเฉพาะเรื่องคอมพิวเตอร์ และเดือนนี้ ก็จะเริ่มรายการแรกคือ การอบรมเรื่องการสร้างสื่อ e-Book สำหรับกลุ่มบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนทั่วภาคอีสาน สิ่งที่ผมอยากจะปรับปรุงกระบวนการอบรม คือ เอากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เข้าไปใช้ กับการอบรมคอมพิวเตอร์ และประการต่อมา คือไม่อยากให้กระบวนการนี้ จบ เมื่อจบวันสุดท้าย ต่างคนต่างแยกย้ายกลับไป ทุกคนควรจะได้เรียนรู้ และแลกเปลี่ยนกันหลังจากไปปฏิบัติงานจริง ดังนั้นสิ่งที่ผมคิดคือ

   1 ถ้าจะให้เขาเริ่มมีประสบการณ์ และคุ้นเคยกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (มากกว่าการรอรับฟังจากวิทยากร ตามที่เขาคุ้นเคยมา) ควรทำอย่างไร  (มีเวลาอยู่ร่วมกัน 4 วัน)

   2 ถ้าจะให้บรรณารักษ์ใช้เวที Gotoknow เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งระหว่างการอบรม และภายหลังกลับไปปฏิบัติงาน ควรมีวิธีอย่างไร โดยวิธีการนี้ จะต้องสอดแทรกไปกับเนื้อหาที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้าง e-Book ด้วย

     ผมจะเริ่ม รุ่นแรก วันที่ 13 มีนาคม และรุ่นที่ 20 มีนาคม จึงต้องขอรบกวน ขอคำแนะนำด้วยครับ


ผมลองตอบความเห็นโดยที่ไม่ทราบว่าพี่ศรีเชาว์คิดหลักสูตรและวิธีการอบรมเอาไว้แล้วอย่างไร

ก่อนเข้าอบรม

ผู้เข้ารับการอบรม จะต้อง

1.ทำการบ้านล่วงหน้า หาความรู้ ฝึกฝนตนเองมาบ้างเกี่ยวกับ e-book เกี่ยวกับ KM เกี่ยวกับ gotoknow-blog และถ้าได้สร้าง blog และมีประสบการณ์การเขียนบันทึกมาก่อนแล้วก็ดีมาก หรือถ้าจะได้มี e-mail address กันมาแล้วละก็จะประหยัดเวลาในระหว่างการอบรมได้เยอะ

2.ได้เลือกเรื่องที่ตนสนใจจะนำเสนอผ่าน e-book มาก่อนแล้ว ไม่ใช่จะมาเสียเวลาคิดเอาในระหว่างการอบรม ในระหว่างการอบรมจะได้นำเวลาไปพล็อตเนื้อหา ออกแบบวิธีการนำเสนอมา ฯลฯ

3.ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละคนน่าจะได้มี buddy เพื่อนคู่หู หรือเพื่อนรู้ใจที่ร่วมงานกัน แต่คนเหล่านี้ไม่ได้เข้ารับการอบรมด้วย       ให้คนเหล่านี้ทำหน้าที่คอยร่วมแจมหรือมีส่วนร่วมอย่าง online อยู่ที่ทำงานในระหว่างการอบรมของตัวจริง         buddy นี้จะนำสิ่งต่างๆ สาระต่างๆ กิจกรรมการฝึก ผลการฝึกต่างๆที่ผู้เข้ารับการอบรมตัวจริงแต่ละคนได้รับในระหว่างการอบรม กลับไปยังห้องสมุด ปชช ของตนเอง ขึ้นจอใหญ่ก็จะดี นำเสนอหรือแสดงให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการที่รับบริการอยู่ขณะนั้นได้เห็นหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการฝึก  จะเป็นการสร้างกระแส กระตุ้นจิตสำนึกผู้เข้ารับการอบรมได้ ระยะยาว buddy นี้ก็จะได้เป็นทีมเรียนรู้ เป็นเพื่อนเรียนรู้ ชวนกันทำงานต่อไป ทำงานแบบ KM ต้องมีทีมทำงาน และอีกอย่างหนึ่งการ online จะทำให้ประชาคม gotoKnow เข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมฝึกอบรมได้ แบบรายงานสด

ระหว่างการอบรม

1.ก่อนเข้าเนื้อหาจะต้องสร้างแรงบันดาลใจกันอย่างมาก ไม่ใช่อย่างธรรมดา ใจต้องมาก่อน อาจจะจำเป็นต้องใช้เวลาสักครึ่งวันหรือหนึ่งวัน วีซีดีเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ เตรียมกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจ

2.ติดตามความคืบหน้าผลงานแต่ละคนจากผู้คนที่เข้าไปแจมในบล็อกของตนเอง มีหรือไม่มีอย่างไร ไปเล่าในที่อบรม ถ้ามีข้อคิดเห็นของลูกพี่ ผอ. ที่เป็นคุณเอื้อของตนเองด้วย ก็จะดีมาก วัฒนธรรมราชการเราถ้าลูกพี่ empower ลูกน้องบ้าง รับรู้ชื่นชมผลงานลูกน้องบ้างก็จะส่งผลต่อความสุขในการทำงานได้ ในระหว่างการอบรมชื่นชมกันบ่อยๆก็ดี หาคนดีคนเก่งแต่ละเรื่องให้พบ เพื่อให้เขานำการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กระตุ้น ยกระดับคนอื่น

หลังการอบรม

1.บันทึกความรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติลงบล็อก ควรจะได้นำงาน e-book หรืองานอื่นๆของบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนเขียนบันทึกบล็อกให้สม่ำเสมอ เพื่อเล่าและแลกเปลี่ยนกันในวงกว้าง

2.จัดวงเรียนรู้กลุ่มบรรณารักษ์เป็นกลุ่มอำเภอ / จังหวัด แบบเจอหน้าเจอตา F2F เพื่อต่อยอดความรู้ งาน จากที่ได้อ่านในเวทีเสมือน blog ให้ผู้เข้าร่วมอบรมร่วมกันกำหนดเวลาและประเด็นเรียนรู้เอง ดูตัวอย่างกำหนดการวงเรียนรู้นี้ ลิ้งค์

3.จัดระบบจูงใจการทำงานให้กับคนทำงานดีทำงานเด่นบ้าง เป็นกิจกรรมรายทาง เพื่อนำไปสู่การเป็น best practice แต่ละเรื่อง เช่น เสื้อสามารถ โล่ ฯลฯ เล็กๆน้อยเท่าที่จะทำได้

ผมก็คิดไปเองโดยที่ไม่ได้ดูสิ่งแวดล้อมใดๆเกี่ยวกับโครงการของอาจารย์นะครับ เป็นประโยชน์บ้างหรือไม่ก็ต้องแล้วแต่อาจารย์จะได้พิจารณา

ไม่ทราบว่า กศน.ภาคใต้สงขลา บ้านเก่า(ที่ทำงานเก่า)ของผม เขามีโครงการดีๆแบบนี้บ้างไหมครับ เห็นเงียบจัง

เท่าที่ผมให้ความเห็นพี่ศรีเชาว์ กศน.ภาคอีสานมานี้ ไม่ทราบว่าสมาชิกชาว gotoKnow ท่านอื่นๆจะช่วยแนะนำด้วยอย่างไรครับ ถือว่าช่วยเติมความรู้ในการทำงานให้ชาว กศน.ครับ

ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูนอกโรงเรียน

คำสำคัญ (Tags)#กศน.#เพื่อนช่วยเพื่อน#บรรณารักษ์#ห้องสมุดประชาชน#เพื่อนเรียนรู้#การพัฒนางานวิชาการ#การพัฒนารูปแบบกิจกรรม กศน.#การจัดทำสื่อการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 81835, เขียน: 04 Mar 2007 @ 09:00 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:38 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

ขอบคุณค่ะครูนง เพราะว่าได้ความรู้ไปด้วย

... กำลังจะจัดอบรมการ ลปรร. บน G2K ให้กับชาวกรมฯ พอดีค่ะ คิดว่าจะเอาตรงนี้ ก่อนเข้าเนื้อหาจะต้องสร้างแรงบันดาลใจกันอย่างมาก ของครูนงไปผนวกด้วยละค่ะ

โอ้โห ครูนงฯ ค่ะ

            มองเห็นภาพเป็นกระบวนการเลยค่ะ อย่างน้อย ทั้งวิทยากร ทีมงาน และผู้เข้าอบรม คงต้องทำการบ้านล่วงหน้าเยอะมาก ที่สำคัญต้องเข้าใจ concept ของโครงการนี้ คือ  ทุกฝ่าย ต้องเห็นตรง และเห็นพ้องกันค่ะ

            ถ้าทำได้สำเร็จ ถือว่าสุดยอดของ bestpractice เลยคะ ครูนงฯ

           เอาใจช่วยนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ ครูนงเมืองคอน มากครับ

  • เป็นบันทึกที่มีค่าสำหรับผู้ที่คิดจะปฏิวัติการฝึกอบรม ให้เกิดผลที่ยั่งยืน และเจริญงอกงาม อย่างต่อเนื่อง
  • ก่อนเข้าเนื้อหาจะต้องสร้างแรงบันดาลใจกันอย่างมาก ไม่ใช่อย่างธรรมดา ใจต้องมาก่อน
      
    อันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่ง  ผมถือปฏิบัติสม่ำเสมอเช่นกันครับ  เพราะถือว่าการออกเดินทางโดยขาดฉันทะ + ศรัทธาที่เพียงพอและถูกต้อง อันตรายครับ
        อย่าใจอ่อนเมื่อเขาบอกว่าให้รีบปฏิบัติ ตราบใดที่ความชัดเจนว่าปฏิบัติแล้วจะนำไปใช้ประโยชน์อะไร ที่ไหน ยังไม่แจ่มแจ้งในใจผู้เข้าอบรม
ศรีเชาวน์
IP: xxx.143.141.226
เขียนเมื่อ 
ขอบคุณมากครับ ได้แนวทางชัดเจนครับ ผมจะจัดการอบรม 2 รุ่น สำหรับเรื่อง e-Book และจะมีเรื่องอื่นๆ ตามมาอีก จะเอาแนวทางนี้ไปใช้ครับ ได้ผลประการใด จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับ

คุณหมอนนทลี ครับ

          ที่ผมแนะนำพี่ศรีเชาว์เขาไปในเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจ เพราะผมเห็นกระบวนการนี้จากการที่ผมไปร่วมอบรมแกนนำหมู่บ้านในโครงการชุมชนเข็มแข็งเมืองไทยแข็งแรง ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชจัดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อน แล้วเห็นว่าถ้าใจมา อย่างอื่นมันก็ให้ความร่วมมือดีครับ อาจจะต้องใช้เวลากับตรงนี้มากเป็นพิเศษ

          ขอบคุณมากครับ

คุณรัตติยา ครับ

          คุณรัตติยาครับ ถูกต้องมากเลยครับกับการที่จะต้องมองการอบรมอย่างรอบด้าน  ใช่สักแต่ว่าอบรมให้ผ่านไปเท่านั้น ไม่ได้มองอย่างสัมพันธ์เชื่อมโยงกับเรื่องอื่นเลย

           ขอบคุณที่แวะเข้ามาและแสดงความเห็นไว้

อ.พินิจ ครับ

        มันต้อง ศรัทธา + วิริยะ + สติ + สมาธิ และ + ปัญญา แบบอินทรีย์ 5 ไปเลยครับอาจารย์ จะได้มีพลังทำการอบรมให้สำเร็จ

พี่ศรีเชาว์ ครับ

         จะรออ่านงาน ประสบการณ์พี่อยู่ครับ