สดจากงานประชุม KM Research ที่ สคส. (ตอนที่ 3)

อ.สมชาย

- KM & Neural network
- สามารถตีพิมพ์งานวิจัยใน international journals ได้หลายแห่ง
- ได้เป็น reviewer ของหลาย journals
- ได้รับ invite ให้เขียน papers
- แบ่ง km research เป็น 6 ทาง
1) transactional km เช่น case-based reasoning
2) analytical km เช่น data mining, AI
3) process-base km เช่น industrial engineering
4) asset management เช่น intellectual property
5) km development
6) innovation

- การตีพิมพ์ด้าน km มีเวทีเยอะมากหลากหลาย
- ตัวอย่าง km journal เช่น international journal of technology management
- ความประทับใจจากอาจารย์วิจารณ์ต่อ อ. สมชาย คือ คิดไม่เหมือนชาวบ้าน

อ. อรจรีย์

- km จะเป็นเครื่องมือวิจัยด้านคุณภาพ เช่น storytelling
- นักวิจัยรุ่นใหม่ต้องหาจิตวิญญาณของ km research
- สบฐ กระทรวงศึกษา จะใช้ km สู่ห้องเรียน ทำอย่างไรให้ นร.คิดดี คิดเป็น มีความสุข อยู่อย่างพอเพียง
- ต้องรู้จักการถอดบทเรียน
- อาจารย์กำลังฝึกนิสิตในการถอดบทเรียนว่าคุณครูสอนกันอย่างไร แล้วเข้ากลุ่ม เป็นคนลิขิต
- Focus group เป็นแผนสอง

อ.ท่านหนึ่ง
- qualifications of km researchers

อ.วิจารณ์

- วิจัยกระบวนการ km 
- km  เป็นเครื่องมือในการทำวิจัย
- Focus group กำลังแพ้ storytelling เพราะ storytelling ต้องเป็นผู้ปฏิบัติจริง แต่ ​Focus group ไม่ต้อง แค่มานั่งนึกเอาก็ได้
- ทำเป็น model  แล้วนำไปใช้ได้ไหม ตอบว่า ได้ และ ไม่ได้ เพราะขึ้นกับคนและบริบท และใช้ model อย่างระมัดระวัง
- การทำ km ไม่ต้องมี model  แต่ วิจัย km ต้องมี model ไหม ตอบมี
- รูปแบบการจัดการนิสิตนักศึกษาป.เอก นศ.เรียนจากกันและกันมากกว่า เป็น community of learning อาจารย์ก็เรียนไปด้วยกัน
- ในไทยยุคหลังๆ เกิดการเรียนแบบไม่มี  community บางกรณีอาจารย์ไม่รู้จักเรื่องนั้นด้วยซ้ำ เป็น new organization of grad study คำถามคือจะแก้จุดอ่อนอย่างไร เป็น phenomenon สำหรับไทย
- km  คิดเป็น both end ไม่ใช่ either or คือ ไม่มีขาวหรือดำ


อ.อินทิรา

- แผนแม่บทชุมชนจะต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
- คนที่เข้ามาร่วมทำ km ต้องมีความรู้ km หรือ เข้าใจกระบวนการ km มากน้อยแค่ไหน
- มีหรือไม่มี model ก็ได้ ก็ทำให้ใช้ km ได้

อ.อาภา

- ลุ่มน้ำท่าจีน มหิดล
- 17 เทศบาล
- พัฒนาชุมชนในสุพรรณ
- ได้ทุน R&D ทำ กทม. ให้เป็น healthy community
- ทำ km ในตอนทำวิจัย บันทึกรายวัน ความรู้สึก ประสบการณ์ เช่น การเข้าสำนักงานเขตเป็นความรู้สึกที่น่าสะพึงกลัว เป็นต้น
- วิชา การดูแลชุมชน - ใช้ km กับการเรียนการสอน  นศ.มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึกประสบการณ์ เขียนอย่างไรก็ได้เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างงานแก่ นศ. ไม่มีถูกผิด และอาจารย์เพิ่มเติมให้ และสุดท้ายอาจได้เป็นตำรา

อ. ท่านหนึ่ง

- กฎหมู่บ้านที่กาฬสินธ์ ตั้งแต่หมู่บ้านถึงจังหวัดรับรู้ร่วมกันหมด และมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
- ทำ event ชื่อ Think Success Think KM
- ทำเรื่องหนึ่งได้เรื่องหนึ่งโดยไม่ตั้งใจ
- พบว่า การอบรม km อาจทำให้คนปฏิบัติไม่ได้
- เรียนหนึ่ง course ต้องได้ product มาหนึ่งอย่าง
- ต้องรู้จักสร้างหัวข้อเป้าหมาย
- action-research


อ. เนาวรัตน์ พลายน้อย

- ต้องสร้างคนให้อยากรู้ต่อเนื่อง
- ความอาทรต่อสังคมด้วยความรู้
- วิทยานิพนธ์ km - สร้างความรู้  และ กระบวนการเรียนรู้ของผู้ทำวิจัย

อ.ทิพวัลย

- inspiration ต้องให้ นศ. ต้องทราบปัญหาที่แท้จริงของสังคม
- defend thesis - เป็น public
- synthesis
- anti-hypothesis
- นัยของคำ มีความสำคัญต่อการสร้างโจทย์วิจัย เช่น การจัดการความรู้ เศรษฐกิจพอเพียง

อ.ประพนธ์

- ภาษากับการสื่อความหมาย
- งานวิจัย คือ การค้นพบอะไรบางอย่าง
- การค้นพบ ต้อง มีการ defense ป้องกัน
- ให้คิด defuse  แทรกซึมสิ่งเหล่านี้ให้เข้าในใจกรรมการ thesis

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทำบ้านให้เป็นวัด

คำสำคัญ (Tags)#kmr#km research

หมายเลขบันทึก: 81582, เขียน: 02 Mar 2007 @ 11:52 (), แก้ไข: 17 Aug 2013 @ 10:32 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)