ปิ๊ง.......แว๊บ.... จากพระปรางค์สามยอด    หมายถึงเลข 3 เท่านั้นนะคะ   ไปนั่งฟังบุคลากรใน สพท.ลพบุรี เขต 1 นำเสนอความก้าวหน้าในโครงการวิจัยฯจิตใจล่องลอยไป  เพราะมีคำถามที่สะสมมา 2 ประการ คือ 1.       เมื่อดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ครบวงจรแล้ว ควรจะทำต่อไปอย่างไร 2.       โครงการที่ทำนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น km หรือไม่ข้อ 1 เคยเขียนมาแล้ว         ในข้อ 2 เกิดความคิดขึ้นมาว่าโครงการที่เป็น km มันจะมีลักษณะ เป็น                 P + Q + KM         P    หมายถึงการทำงานโครงการที่เราอาจจะพบในบางองค์กร คือ เมื่อถึงเวลาที่จะทำงานก็ค้นหาโครงการปีที่แล้วใน file  แล้วมาแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม แต่บางที่ก็หลงหูหลงตาไป สั่งให้คนที่ตายไปแล้วมาร่วมงาน   (แบบนี้อยากให้เจ้าตัวมาช่วยงานจริงๆ คงวิ่งกันป่าราบ)        Q    หมายถึง คุณภาพ  ในบางองค์กรที่เน้นการทำงานที่มีคุณภาพ ก็จะมีการประชุมปรึกษาหารือ ระดมสมอง  หรือถ้าเน้นคุณภาพที่สูงขึ้นก็จะมีการประชุมประเมินผลเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น        KM  หมายถึงดำเนินงานโครงการที่มีการจัดการความรู้ กล่าวคือ การดำเนินงานโครงการอย่างมีคุณภาพโดยมี -          ความคิดดีได้มาจากเรื่องเล่าเร้าพลัง -          ผู้ทำดีมีโอกาสถ่ายทอดให้เพื่อน -          ทำแล้วมาจับเข่าล้อมวงคุยกัน -          จดบันทึกของดีไว้ใช้ต่อ -          นำของดีไปแลกเปลี่ยนเพื่อต่อยอด