ข่าวดี จากกลุ่มงานกุมาร

      HIV-NAT ร่วมกับสถาบันบำราศนราดูรดำเนินการโครงการวิจัย การศึกษาโดยวิธีสุ่มที่ให้ยาแบบเปิดเผยเพื่อเปรียบเทียบความมีประสิทธิผลระหว่างการรักษาแบบทันทีกับการรักษาแบบรอโดยใช้ยาต้านไวรัสเอดส์ในเด็กที่ติดเชื้อเอชไอวีและมีภูมิต้านทานปานกลาง        ทางสถาบันได้รางวัลที่มีการตรวจ LAB มีมาตรฐานค่ะ 

    ขอแสดงความยินดีกับทีมlabและทีมวิจัยด้วยค่ะ