สมาชิกเครือข่ายพร้อมใจกันเปิดบล็อก

แล้วพบกันในบล็อกนะ

ขอเล่าสั้นๆ ก่อนนะคะว่าวันนี้สมาชิกเครือข่ายที่เข้าประชุมตลาดนัดความรู้การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ครั้งที่ ๒ พร้อมใจกันเปิดบล็อกของตนเอง รวมทั้งหมด ๑๙ บล็อกและสมัครเข้าชุมชนบล็อก Communities of Diabetes Care เรียบร้อยแล้ว เราได้คำพูดใหม่ในการบอกลาก่อนจากกันว่า "แล้วพบกันในบล็อกนะ" (คำพูดของ ภก.เอนก ทนงหาญ)

วัลลา ตันตโยทัย วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (0)