จากวันที่ 9 /02/ 07 ที่กลุ่มออมทรัพย์เหมืองงามร่วมกับ  อบต.นาขา  และชาวบ้านในเหมือง  ร่วมกันจัดงาน  ขุมเหมืองร้าง  ให้เป็นขุมเหมืองทอง  ภายใต้ชื่อว่า  "เท้าความหลัง  นั่งข้างอู่  ดูอนาคต" นั้น วันนี้มีความก้าวหน้าไปอีกหนึ่งก้าว คือหลังจากรายการเวทีชาวบ้านถ่ายทอดTVเมื่อวันอาทิตย์ที่25/02/07ทางช่อง 11 แล้วนั้น  วันนี้ชาวบ้านในเหมืองมีการตอบรับเข้ามาเกินครึ่ง กำลังใจเพิ่มเต็มเปี่ยมเลย  และที่นอกเหนือไปจากนั้น คือ วันนี้ คณะทำงาน ร่วมกับ ช่างของ อบต.นาขา ได้ลงไปที่บริเวณขุมเหมืองและมีการวางแผนแบบแปลนในการปรับภูมิทัศน์ขุมเหมือง และมีการเซ็นต์บันทึกความร่วมมืออุทิศต้นผลบริเวณขุมเหมืองของคุณพรรณีดี  ที่ยอมเสียสละต้นปาล์ม 14 ต้น ให้เป็นบริเวณขุมเหมือง ขอชื่นชมกับการให้อะไรกับสังคมของคุณพรรณี แทนชาวบ้านในเหมืองนะคะ  และขอขอบคุณ อบต.นาขา นายกชวลิต บุญมีด้วยที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชน  อยากขอความร่วมมือเพื่อนพ้องน้องพี่ปรบมือให้กับท่านนายก อบต.นาขาด้วยคะ เท่านี้คนบ้านในเหมืองก็มีความหวังกับขบวนการพัฒนาของบ้านในเหมือง ภายใต้คำขวัญ "พลิกฟื้นขุมเหมืองร้างสู่ขุมเหมืองทองด้วยพลังชุมชน"แล้วคะ