วงจร KID  คือ  Knowledge --->  Information -----> Do-----> Knowledge ----> Information ----> Do -----> วนไปเรื่อยๆ

ถ้าจะให้ดี จะได้ S (Sati / sustainable / show&share / story telling) 

K  มีสองแบบ  K แบบภายนอก  ก็จะได้ โลกียปัญญา 

K แบบภายใน  ก็จะได้  โลกุตรปัญญา