ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ และวันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมการวิจัย ทั้ง "พื้นที่" จัดโดยน้อง ๆ (เท่าที่จำได้มี ตู่, ลำไย, หมวย, สุวิด, กิต, แหม่ม) ใน สกว. เนื้อหาแปลกมาก คือ

๑. เป็นเรื่องของการทำสมาธิ โดยวิทยากรจอนจากยูเคซึ่งมีผู้ช่วยแปลคนไทยชื่อพี่สุรพี (แปลเก่งมาก น่าดีใจ) และ

๒. เป็นเรื่องของการวิจัยทั้ง "พื้นที่" โดยวิทยากรไทย ได้แก่ ศ.ปิยะวัติ (ผอ.สกว.) รศ.สุธีระ (ผอ. ฝ่าย ๕ สกว.) ศ. ศรีศักดิ์ วัลลิโภดม (ปราชญ์ทางความคิด มีคารมตรงไปตรงมา)

 

วันแรกก็เน้นเนื้อเรื่องแรก ทำให้เกิดความคิดว่าน่าจะใช้โปรแกรม SIMILE สร้างแบบจำลองสติและความกลัวดู จะได้ดังที่อาจารย์จอนสอนแนะนำหรือ แบบจำลองมีรูปตามนี้

Mindful and fear

 

 

แบบจำลองนี้เมื่อรันจะได้ผลดังนี้

Results

หมายความว่า

เส้นสีส้ม (ซึ่งเป็นสติอันเกิดจากการทำสมาธิ) จะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ในขณะที่ความกลัว (เส้นสีน้ำเงิน) จะมีการลดลงตามลำดับที่สติเพิ่มขึ้น

ขณะที่นั่งสมาธินั้น แน่นอนก็ย่อมมีจิตใจวอกแวกไปเที่ยวตามที่ต่าง ๆ ทำให้สติลดลง (เปรียบเสมือนคนที่ยังปั่นจักรยานไม่เป็นเต็มที่ก็จะเกิดอาการเอวอ่อนจะล้มได้)  เมื่อสติลดลงเจ้าความกลัวมันก็เพิ่มขึ้นมากกว่าความมีสติในการบังคับลมหายใจเข้าออก

 พอมีสติสามารถดึงกลับมาที่ลมหายใจได้ เจ้าสติก็เพิ่ม ความกลัวก็ลดลง จนกระทั่งสติมีมากกว่าความกลัว ปัญญาก็จะเกิดจากการที่สติควบคุมความกลัวในด้านต่าง ๆ ได้

จบตอนแรก

อรรถชัย, เชียงใหม่