อาหารกับมนุษย์ เป็นปัจจัยสำคัญที่ขาดไม่ได้ มนุษย์ต่อสู้ชีวิตตื่นเช้าทำงาน จรดเย็น เพื่อให้มีการกินดีอยู่ดี แต่ถึงกระนั้นก็ตาม ในสภาวะการณ์ปัจจุบัน อาหารที่มนุษย์ได้กินอยู่นั้น กำลังรุมเร้า ทำร้ายสุขภาพของคนเราอย่างเงียบๆ โรคที่เกิดจากพฤติกรรมบริโภคไม่เหมาะสมจึงเกิดขึ้น ให้เราต้องมาเข้าสู่ระบบการรักษา เสียเวลา ค่าใช้จ่ายมากมาย ดังนั้น การกินอาหารตามแนวทางอิสลาม ที่ท่านนาบี มูฮัมหมัด (ซ.ล.) ได้แนะนำไว้ ก็คือ 1.จงกินเมื่อรู้สึกหิว และจงหยุดกินก่อนที่ท่านจะรู้สึกว่ากำลังจะอิ่ม 2. ให้แบ่งกระเพาะอาหารไว้เป็นสามส่วน หนึ่งส่วนสำหรับอาหาร หนึ่งส่วนสำหรับน้ำ และอีกหนึ่งส่วนสำหรับลมหายใจ เพียงปฏิบัติเท่านี้ ตัวของเราก็จะมีสุขภาพดี หายใจสะดวกขึ้นอีกมากเลยนะครับ