Best practice (ตอนที่ 1 จาก 3)

tadsanee
สพท. Number One

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตใช้กำลังภายในสลายก้อนหิน 4 ก้อน

ดร . ปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ลพบุรี เขต 1 เป็นผู้ริเริ่มนำภาระงาน KM ก้อนใหญ่จำนวน 4 ก้อนที่ได้รับมอบหมายมาจาก ก . . . สพฐ . จังหวัด รวมทั้ง โครงการวิจัยฯ นำเข้ามาสังเคราะห์เป็นก้อนเดียว โดยให้สูตรว่า

5 : 7 : 7 : 5

จำง่ายๆว่า ห้าเจ็ดเจ็ดห้า

5 กระบวนการ KM

1. กำหนดวิสัยทัศน์

2. สร้างทีมงาน

3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้

4. นำความรู้ไปพัฒนางาน

5. ให้บริการและเผยแพร่ความรู้

7 กลยุทธ์

1. สร้างความเสมอภาคและเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการทางการศึกษา

2. ปฏิรูปการเรียนรู้สู่การใช้ความรู้คู่คุณธรรมในการดำรงชีวิต

3. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก เห็นคุณค่าและภูมิใจในความเป็นไทย

4. พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้

5. พัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล

6. สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

7. พัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

7 ระบบโครงสร้างการบริหารองค์กร

1. กลุ่มอำนวยการ

2. กลุ่มนโยบายและแผน

3. กลุ่มบริหารงานบุคคล

4. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

5. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

6. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

7. หน่วยตรวจสอบภายใน

5 โรงเรียน (หน่วยทดลอง)

1. โรงเรียนวินิตศึกษา

2. โรงเรียนบ้านวังจั่น

3. โรงเรียนวัดหนองพิมาน

4. โรงเรียนวัดยวด

5. สำนักงานเขตพื้นที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความฉลาดทางสุขภาวะ

คำสำคัญ (Tags)#edkm

หมายเลขบันทึก: 79703, เขียน: 20 Feb 2007 @ 16:32 (), แก้ไข: 07 May 2012 @ 13:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  • ร่วมชื่นชมผลงานของท่านผู้อำนวยการเขตฯ และชาว สพท.ลพบุรีค่ะ
  • และรอติดตามเรื่องราวของ สพท.อื่น ๆ ที่อาจารย์ได้ไปเยี่ยม
  • อจารย์คะ หนูขออนุญาต Wallpaper Tag อาจารย์ ที่นี่ นะคะ
tadsanee
IP: xxx.91.172.249
เขียนเมื่อ 

คุณปวีณาขา สยอง ค่ะ   พอไปอ่านเรื่องการใส่ภาพ ทำอะไรๆที่เกียวข้องกับเทคโนโลยีแล้วลมขึ้นค่ะ

ทำไม่ด้ายยยยยยยยยยยยยยย  นอกเสียจากจะต้องไปบังคับลูกศิษย์ให้มาช่วย

  พรุ่งนี้ไปนครสวรรค์กับลพบุรีค่ะ