วันนี้เป็นวันแรกที่ได้บันทึกลงใน blog ซึ่งมีกิจกรรมบางอย่าง ที่คิดว่าน่าจะบันทึกไว้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผมเองศึกษาเรื่อง KM ด้วยตัวเองมาตลอด ( อ่านแล้วก็คิดแล้วก็...ลองทำ...คนเดียว ) ก็ไม่รู้ว่าจะเรียกว่า KM ได้เต็มปากเต็มคำรึเปล่า เพราะยังไม่ค่อยเข้าใจมากนัก ...คงต้องศึกษาและทดลองปฏิบัติต่อไปซักระยะ... ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้เข้าร่วมประชุมจัดตั้งสภาวิสาหกิจชุมชน กิ่งอ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ( City of Plane ) หุ หุ ! ซึ่งในการจัดตั้งสภาวิสาหกิจชุมชนก็มีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการดำเนินงาน การสร้างพลังความร่วมมือในรูปแบบเครือข่าย และการประสานงานส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับอำเภอ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการสังเกต การพบปะแลกเปลี่ยนความคิด และการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนภายในจังหวัด และผลักดันโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งภายหลังจากการประชุมผมคิดว่าจะลองทำ AAR (คนเดียว...อีกแล้ว) ตามที่ผมมักจะทำหลังการทำงานทุกวัน แต่ก็ไม่น่าใจว่า การทำ AAR แบบวันแมน จะเป็นรูปแบบของ KM รึเปล่า คงต้องรอคำตอบจากท่านผู้รู้หลาย ๆ คนแล้วล่ะครับ