GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เรื่องดีวันละเรื่อง : (17) ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

         ศูนย์วิจัยพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เป็นเรื่องดีที่น่าภาคภูมิใจในสังคมไทย   เป็นรูปแบบหรือตัวอย่างของการรวมตัวกันทำงานวิจัยในเรื่องที่เป็นปัญหาที่จำเพาะของประเทศไทย   เป็นโจทย์วิจัยที่นักวิจัยไทยมีโอกาส "สู้เขาได้"  เพราะปัญหามันจำเพาะอยู่ในบ้านของเรา   หรือคู่แข่งก็ไม่เข้มแข็งเท่าเราดูรายละเอียดได้ที่ www.livercare.kku.ac.th

         นักวิจัยจากหลายหน่วยงานของ มข. รวมตัวกันทำงานวิจัยและบริการเรื่องพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีตั้งแต่ปี 2539   จน มข. จัดตั้งศูนย์อย่างเป็นทางการในปี 2545   มีงบประมาณสนับสนุนส่วนหนึ่ง   โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับเงินสนับสนุนจากภายนอกอีกส่วนหนึ่ง

         ผลงานของศูนย์วิจัยนี้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติสูงมาก   เป็นที่น่าชื่นชมและน่าภาคภูมิใจของคนไทย   และที่สำคัญเป็นบทเรียนด้านวิธีการรวมตัวทำวิจัยเป็นทีม   ทำให้สามารถสร้างผลงานวิจัยระดับนานาชาติได้ง่ายขึ้น   ทำงานวิจัยสนุกขึ้น

         นอกจากนั้น รูปแบบการบริหารศูนย์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันก็ยังน่าสนใจ   น่าที่ผู้บริหารงานด้านการวิจัยของหน่วยงานต่าง ๆ จะได้เรียนรู้

วิจารณ์  พานิช
 8 ก.พ.50

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 78942
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)