การประกวดอสม.(ตอนนที่2)

การคัดเลือกอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นเป็นประจำทุกปี และการประกาศเกียรติคุณ

                     วันนี้นำเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการคัดเลือกอสม. ดีเด่นประจำปี 2550 และที่มา-ที่ไปของการจัดกิจกรรมดี-ดี เช่นนี้ขึ้นมา มาฝากกันคะ..

 

                ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ยกย่องและชูเกียรติบุคคลที่ได้อุทิศตนและสร้างผลงานดีเด่น ในวงการสาธารณสุขไทยในการช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้าน รวมทั้งส่งเสริมให้องค์กรชุมชนและประชาชนร่วมกันประกาศเกียรติคุณแก่อาสาสมัครสาธารณสุขทั่วทั้งประเทศ และเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขในการดำเนินงานสุขภาพของประชาชน "จึงกำหนดให้มีการคัดเลือกอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขดีเด่นเป็นประจำทุกปี และการประกาศเกียรติคุณ" โดยการคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2550 ยังคงไว้ 10 สาขา ดังนี้

                        1)  สาขาเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

                        2)  สาขาสุขภาพจิตในชุมชน             

                        3) สาขายาเสพติดในชุมชน                        

                        4) สาขาการบริการใน ศสมช.                        

                        5) สาขาคุ้มครองผู้บริโภค                        

                       6) สาขาสาขาแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ                        

                       7) สาขาเอดส์ในชุมชน                        

                       8) สาขาสาขาส่งเสริมสุขภาพ (ออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพ)

                       9) สาขาเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ 

                      10) สาขาการจัดการสุขภาพชุมชน <p>        สำหรับเกณฑ์การคัดเลือก อสม.ดีเด่น ประจำปี 2250 ประกอบด้วย 2 ส่วนดังนี้</p>

ส่วนที่ 1 เกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะของตัว อสม.(50 คะแนน) ได้แก่                        

                            1)  การดำรงตน เป็น อสม. ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี             

                          2) การดูแลสุขภาพครอบครัว อสม.                        

                          3) การบรรลุความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.1 ไม่ตกเกณฑ์)   

                          4) การมีส่วนร่วมในชุมชน 

                          5) มีความสามารถทำหน้าที่ อสม.                                             

                              - การทำงานเป็นทีม                                             

                             - การค้นหาปัญหา                                             

                              - การทำแผน                           

                              - การประสานกับสถานีอนามัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

ส่วนที่ 2 เกี่ยวกับความสามารถพิเศษในสาขานั้นๆ (50 คะแนน)ได้แก่

                      1) ความรู้เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ตามสาขาที่คัดเลือก                        

                      2) การถ่ายทอดความรู้ในเรื่องต่างๆ ตามสาขาที่คัดเลือก                        

                      3) การปฏิบัติตัวของ อสม.ในเรื่องตามสาขาที่คัดเลือก                        

                      4) กิจกรรมของอสม.ในเรื่องต่างๆ ตามสาขาที่คัดเลือก                        

                       5) ความสำเร็จของงานในเรื่องต่างๆ ตามสาขาที่คัดเลือก <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 54.0pt 102.0pt" class="MsoNormal">                             </p> <p style="text-justify: inter-cluster; margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; tab-stops: 54.0pt 102.0pt" class="MsoNormal"></p>    </span> 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่า_เรื่องราวของอรุฎา

คำสำคัญ (Tags)#นักวิชาการสาธารณสุข#อสม.ดีเด่น

หมายเลขบันทึก: 78935, เขียน: 16 Feb 2007 @ 10:25 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:49 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ohayo
IP: xxx.149.25.234
เขียนเมื่อ 

น่ารัก เอ่ย!น่ารู้ไว้จริง