ครูชำนาญการเฮตอนสิ้นเดือน รับเงินตกเบิกคนละกว่า 4 หมื่น

  ติดต่อ

  ครูรับเงินตกเบิกคนละกว่า 4 หมื่น  
             คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงเงินตกเบิกวิทยฐานะของครูชำนาญการ ว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้ยกร่างระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2550 โดยได้ผ่านการอนุมัติงบประมาณจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เป็นเงิน        9,000 ล้านบาท เพื่อให้กับข้าราชการครูที่ผ่านการประเมินเข้าสู่วิทยฐานะชำนาญการ เป็นเงินคนละ 3,500 บาทต่อเดือนนั้น   ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงได้มีการเตรียมการเบิกจ่ายเงินวิทยฐานะดังกล่าว โดยประสานเรื่องการเบิกจ่ายกับกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อให้เบิกจ่ายเงินย้อนหลังให้กับครูในสังกัด สพฐ. ที่ผ่านการประเมินจำนวนทั้งสิ้น 305,541 คน โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 13,902,115,500 บาท             เลขาธิการ กพฐ. กล่าวต่อไปว่า ในส่วนของข้าราชการครูในสังกัดที่ได้รับเงินวิทยฐานะเป็นเงินเดือนละ 3,500 บาทต่อคนนั้น เป็นข้าราชการที่ผ่านการประเมินครูชำนาญการ ซึ่งประกอบด้วย ครูจำนวน 288,462 คน ศึกษานิเทศก์จำนวน 2,387 คน  ผู้อำนวยการสถานศึกษา-หัวหน้าศูนย์ฯ จำนวน 7,425 คน  และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาจำนวน 7,267 คน  ซึ่ง สพฐ. จะเบิกจ่ายงบประมาณดังกล่าว รวม 13 เดือน คือตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2549 - กุมภาพันธ์ 2550

แนวหน้า 14  กุมภาพันธ์ 2550

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

หมายเลขบันทึก: 78453, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-11 16:30:01+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #ครู

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)