ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมงาน ผ้าป่า และ น้ำชาเพื่อการศึกษา ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ คลอง 13 ปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550