ยืมคำ...ความคิด...และคืนไป..ไม่เอาอะไร "ชีวิต

Text : Ka-Poom
...................................................................................................................................

Blog ความ"ในใจ" -----> แก้ไข และเปลี่ยนแปลง "นาม"
Ling เหมือนเดิม http://gotoknow.org/blog/mindfulness
ชื่อ Blog -----> ใช้ เกิดใน"จิต"  In...Mind
Theme ของ Blog เหมือนเดิม...เป็นเรื่องการเรียนรู้ภายในจิต"ตน"...และ "ชีวิต" สู่การแบ่งปัน
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้...

....................................................................................................................................
ไม่มีเหตุ...แต่ผลเกิด...
หรืออาจมีเหตุ...แต่เหตุนั้น...อาจไม่สำคัญ
สำคัญ...เพียง"ผล"...ที่อยากเปลี่ยน...
เพราะ...


เชื่อ...การเปลี่ยนแปลง...คือ ความท้าทายใน"ชีวิต"....ที่ได้เรียนรู้

วันนี้ไม่ใช้คำนี้
วันนี้เลือกใช้ "อีกคำ"...
พรุ่งนี้...อาจเปลี่ยน "ได้"

ไม่มีผลใดใด...สิ่งที่ยึด และทุกอย่างก็ "สลายไป"
เหลือไว้เพียง "รอย"...ในอดีต