เศรษฐกิจเติบโตดี แต่คนทำงานมีรายได้ลดลง

        โปรดดูกราฟในรูปข้างล่าง    ซึ่งได้มาจากนิตยสาร ฟอร์จูน ฉบับวันที่ 5 ธค. 48     แสดงว่าเศรษฐกิจอเมริกันเติบโตดี    แต่รายได้ของคนทำงานลดต่ำลง

                                          
 
         คนที่ไม่รู้เรื่องเศรษฐกิจอย่างผมก็เกิดคำถามว่า แล้วเงินมันหายไปไหนหมด    แล้วผมก็เดาว่าเงินมันหายไปกับกิจกรรมที่ไม่ใช่งาน   คงจะเป็นกิจกรรมเก็งกำไร     ยิ่งเศรษฐกิจเติบโต   มีเงินอยู่ในวงจรเศรษฐกิจเยอะ  เงินมันก็จะยิ่งหมุนออกไปจากวงจรค่าจ้างแรงงาน ไปสู่ผลประโยชน์ของผู้ค้าเงินและผู้รู้จักลู่ทางเอาเงินมาต่อเงิน     คิดอย่างนี้ถูกหรือเปล่าก็ไม่ทราบ    ถ้าถูก ก็เป็นเรื่องน่ากังวลว่าสภาพอย่างนี้มันดีหรือไม่ดีต่อสังคมส่วนรวม    ผมคิดว่าไม่ดี   เพราะไอ้ที่เรียกว่าเศรษฐกิจเติบโตนั้นมันน่าจะเป็นเศรษฐกิจปลอม   น่าจะเป็นเศรษฐกิจเก็งกำไร    ไม่ใช่เศรษฐกิจจริงที่อยู่บนฐานการผลิตและฐานความเป็นอยู่ของมนุษย์     คือเป็นเศรษฐกิจของเงิน ไม่ใช่เศรษฐกิจของคน    โดยนัยนี้ผู้บริหารเศรษฐกิจก็จะเน้นการเติบโตของเงินเป็นหลัก    ไม่ใช่เอาความสุขของคนเป็นหลัก


     สำหรับชาวบ้าน    ตัวเลขที่บอกว่าเศรษฐกิจดี อาจเป็นเรื่องหลอกลวงก็ได้    คือเศรษฐกิจมันดีสำหรับคนอื่น ไม่ใช่ดีสำหรับชาวบ้าน     นี่เป็นเรื่องที่นักวิชาการมีหน้าที่ศึกษา ทำความเข้าใจลึกๆ ในหลากหลายมุม    แล้วบอกให้สังคมได้รับรู้ 
 
วิจารณ์ พานิช
๒๐ พ. ย. ๔๘