จำเป็นต้องทำอย่างนี้

ศักราช
โลกแห่งชีวิตจริงภายนอกมหาวิทยาลัย จะมีระบบ กระบวนการที่ตรวจสอบกันตลอดเวลา และที่สำคัญนักศึกษาต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองก่อน...

       นำมาจากข้อเขียนพบนักศึกษาทุกวันพุธ(๗ ก.พ.๒๕๕๐) 

       นับไปจากอาทิตย์นี้ เหลืออีกเพียงครั้งเดียวที่จะพบนักศึกษาในการเรียนการสอนทุกรายวิชา (สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ ศิลปะไทยพื้นฐาน และการวาดเส้นทางทัศนศิลป์) วันนี้ จึงเอาข้อมูลของนักศึกษามาบอกในภาพรวม เพื่อได้ทราบกันอย่างทั่วถึง และเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนได้ในทุกระดับ

        รายวิชาสุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ เท่าที่ตรวจจากสอบสมุดบันทึกหลักฐานการเข้าชั้นเรียน การส่งงาน พบว่า มีนักศึกษาหลายคนที่ขาดการทดสอบเก็บคะแนน เพราะขาดในชั่วโมงนั้น ๆ บางคนขาดส่งงานเดี่ยว และบางงานมีหลายคนมาขอส่ง จึงตอบไปว่าขอจำกัดเฉพาะการส่งในชั่วโมงเรียนเท่านั้น จะส่งทีหลังไม่ได้ เพราะถือว่าจะเอาเปรียบเพื่อนที่มานั่งเรียน และต้องการวัดเรื่องความรับผิดชอบต่อตัวนักศึกษา  เพื่อให้เห็นความต่างในเรื่องนี้ เว้นแต่เรื่องทดสอบยังให้โอกาสนักศึกษามาทดสอบภายหลังได้ แต่ต้องก่อนสอบปลายภาคนี้

        ลองตรวจสอบคะแนนทดสอบเพื่อเปรียบเทียบระหว่างคนมานั่งเรียนตลอดกับนักศึกษาที่มาบ้างไม่มาบ้าง คะแนนคนมาเรียนบ้างไม่มาบ้างกลับได้คะแนนมากกว่า

        ส่วนวิชาศิลปะไทยพื้นฐานของนักศึกษาเอกวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ เมื่อสอนภาคทฤษฎีแล้วจะให้นักศึกษาปฏิบัติในชั่วโมง(ประมาณ ๓ ชั่วโมง) ที่ผ่านมามักไม่ค่อยจะนั่งปฏิบัติในห้องกัน จึงใช้วิธีโดยท้ายชั่วโมงหากใครไม่มีการปฏิบัติจะไม่ลงรายชื่อให้ในสมุดปฏิบัติงาน ก็ได้ผล มีนักศึกษาปฏิบัติระหว่างเรียนกันอย่างล้นหลาม

         แต่ที่เห็นมีชอบนั่งคุยกันมากกว่าการตั้งใจเขียนภาพก็มี

        สำหรับนักศึกษาเอกวัฒนธรรมศึกษาที่เรียนการวาดเส้นทางทัศนศิลป์ พบว่า ส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่องานที่มอบหมายในห้องเรียนได้ดี เพราะจะกำหนดงานให้ปฏิบัติแล้วส่งในชั้นเรียน และมีการลงนามในกระดาษวาดของนักศึกษา ส่วนคนที่ไม่ส่งในชั่วโมงหรือมีเหตุที่ไม่ส่ง จะตัดทอนคะแนนด้านความรับรับผิดชอบลง

         วิธีการนี้เป็นเพียงวัดนักศึกษาในช่วงของการเป็นนักศึกษา...ที่จำเป็นต้องทำอย่างนี้

         แต่ในโลกแห่งชีวิตจริงภายนอกมหาวิทยาลัย จะมีระบบ กระบวนการที่ตรวจสอบกันตลอดเวลา และที่สำคัญนักศึกษาต้องหมั่นตรวจสอบตัวเองก่อน บนฐานของการเข้าใจตัวเอง และต้องรักตัวเอง รักเพื่อน(ในทางที่ถูก)รักพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ตลอดถึงผู้มีพระคุณที่มีต่อเรา แล้วหาโอกาสช่วยเหลือ ตอบแทนเขาเหล่านั้น

         ถ้าทำได้อย่างนี้...การดำเนินชีวิตในโลกมนุษย์อย่างปกติสุขและยั่งยืนจะตามมาอย่างแน่นอน

         จบลงด้วย...ธรรมมะครับวันนี้

         อ.ศักราช  ฟ้าขาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกแห่งศิลปะ สังคม วัฒนธรรม ชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#ศิลปะ#เรื่องเล่า#สังคม#วัฒนธรรม#ความงาม#เทคนิคการสอน

หมายเลขบันทึก: 77070, เขียน: 08 Feb 2007 @ 09:21 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:19 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)