ช่วงปลายเดือน ม.ค.2550 มีโอกาสพบคุณสว่างฯ   และต่อมาพบครูสุเรียน  จนมาสู่การเสวนากับเมื่อวันเสาร์ ที่ 3 ก.พ.2550 ที่มีคุณอุดม และ ผจก.สหกรณ์ฯ ผู้ช่วย คุณสว่าง ครูสุเรียน  ทำให้คิดว่าคลื่นวิทยุชุมชน  ควรมีรายการส่งเสริมการอ่าน

                   เร็ว ๆ นี้ หากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เชื่อว่า ผู้ฟังชาวน่านจะมีรายการ น่านส่งเสริมการอ่าน  รูปแบบรายการจะได้เชื่อมโยงกับห้องสมุดประชาชน จ.น่าน นำเรื่องราวดี ๆ มาเล่าทางอากาศ  โทรปรึกษา  นพ.ชาตรีฯ  แล้วท่านบอกว่าดี  ก็คงต้องไปหารือ ขอคำแนะนำที่ สำนักกิจการพิเศพ รพ.น่านหรือประชาคมน่านอีก

                   สถานีวิทยุชุมชนสหกรณ์การเกษตร อ.เมืองน่าน น่าจะเป็นสถานีแรกที่น่าน ที่ดำเนินรายการนี้  ระหว่างวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น. ขอทุกท่านได้ติดตามต่อไป.......ว่า ภาคีผู้อ่านหนังสือน่าน ( NAN READER ALLY )จะร่วมมือสรรค์สร้าง เพื่อส่งเสริมการอ่านร่วมกันอย่างไร

                  ขอบอกกล่าว บอกเล่าเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันส่งเสริมการอ่านหนังสือ  ทำคุณงามความดีเพื่อพ่อของแผ่นดินกันเถอะ @