Contact

การรับสมัครเข้าฝึกการอบรมวิจัยเชิงคุณภาพ

  เวลารับสมัคร  

ในการจัดอบรมการวิจัยเชิงคุณภาพของชมรมพยาบาลชุมชนปี 2550 นี้มีผู้สมัครเข้ามามากพอสมควร  ชมรมต้องทำการคัดเลือกจำนวน 80 ท่าน ซึ่งปีนี้จะอบรมที่อีสานบน (อุดรหรือหนองคาย) และใต้บน (ชุมพร)หลายท่านก็กระตือรือล้นมากที่อยากจะได้รับคัดเลือก  กรรมการก็จะคัดเลือกอย่างยุติธรรม ในปีนี้เราจะต้องเปิดพื้นที่ร่วมกับแผนงานพยาบาลชุมชนที่อบต.สนับสนุนถ้าใครอยู่ในพื้นที่ละแวกนั้นก็จะได้รับการพิจารณาโดยเงื่อนไขพิเศษ ใครอยู่ในพื้นที่พิเศษเชิญสมัครได้นะคะ   หากสนใจติดต่อที่อจ.ขนิษฐา  นันทบุตร คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น หรือที่ชมรมได้ค่ะ่ สำหรับโครงการก็ได้รับการอนุมัติจากกระทรวง แล้ว และได้หน่วยการศึกษาต่อเนื่องจากสภาการพยาบาล

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By 

Post ID: 76067, Created: , Updated, , License: All Rights Reserved, Comments: 2, Read: Click

Tags #วิจัย#อบรม#ปี50

Recent Posts 

Comments (2)

  • แพทย์เข้าอบรมได้ไม๊ ครับ
  • อบรมที่ขอนแก่นหรือเปล่า ครับ

เรียน คุณหมอสมบูรณื

         ผมขอตอบแทนพี่จรรยาวัฒน์ คุณหมอสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ www.thainurseclub.net นะครับ

                                  สุพัฒน์