ปัญญาเพื่อความสำเร็จ

samniang
การที่คนในหน่วยงานมาสุมหัวกันเพื่อร่วมกันกำหนด ผลสัมฤทธิ์อันสูงส่งของงาน ที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน
     

          ภาคราชการ ภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ได้ร่วมกันจัดการเป็นอิทธิปัญญา  ประเวศ  วะสี ได้กล่าวไว้ว่า  อิทธิแปลว่าความสำเร็จ อิทธิปัญญาคือ ปัญญาเพื่อความสำเร็จ  ผู้รู้เกี่ยวกับการจัดการได้พูดไว้ว่า การจัดการทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ (Management  makes the impossible possible) (ประเวศ  วะสี  ระบบการเรียนรู้ใหม่ ไปให้พ้นวิกฤตแห่งยุคสมัย  2549 : 21) 

             จากเหตุผลง่าย ๆ ที่บอกว่าจะปฏิรูปให้ระบบการทำงานในองค์กรมีความเข้มแข็งทางปัญญา จะต้องปรับระบบการทำงานเพื่อองค์กรให้มาเป็นระบบการทำงานเพื่อสังคม รับรู้ความทุกข์ ความสุข / ร่วมแก้ปัญหากับชุมชน โดยใช้แนวคิด ·         การจัดการความรู้ เริ่มที่งาน ไม่ใช่เริ่มที่ความรู้   มีความเชื่อว่า ก้าวแรกของ การจัดการความรู้คือ การที่คนในหน่วยงานมาสุมหัวกันเพื่อร่วมกันกำหนด ผลสัมฤทธิ์อันสูงส่งของงาน ที่เป็นเป้าหมายร่วมกัน

·         การจัดการความรู้เน้น ความรู้ในคน (tacit knowledge) เป็นอันดับต้น

 

           ส่วน ความรู้ในกระดาษ หรือใน  ICT (explicit  knowledge) เป็นอันดับรอง

 ด้วยเหตุผลนี้ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยที่มีหัวใจเป็นนักพัฒนา จึงได้นำทีมงาน ลงฝึกงานภาคกิจกรรมสังคม และวัฒนธรรมเพื่อสร้างฐานพลังอิทธิปัญญา  โดยให้ทีมวิศวกรทางสังคมได้ฝึกอบรมการจัดการความรู้ให้กับกลุ่มปฏิบัติการของบริษัท ลงภาคสนามเรียนรู้ระบบการทำงานทุกรูปแบบของบริษัทในเครือ และเรียนรู้การปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับภาคสังคม โดยมีปราชญ์ (ครูบาสุทธินันท์) เป็นผู้ออกแบบกิจกรรมในการอบรมปฏิบัติการในภาคสังคม เพื่อสร้างองค์กรให้เข้มแข็ง และเข้าใจในบริบททางสังคมและวิถีชีวิตของชุมชน แล้วนำไปปรับใช้กับการทำงานโครงสร้างระบบบริหาร  การสร้างงาน ต่าง ๆ ของบริษัท  การฝึกปฏิบัติการเป็นการแบ่งกลุ่ม แล้วให้โจทย์ในการทำงานเพื่อสร้างกระบวนการและหาวิธีการจัดการให้งานสัมฤทธิ์ผลนั่นเอง    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาชุมชน

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ปริญญาโท#การพึ่งตนเอง#ปริญญาเอก#พัฒนบูรณาการศาสตร์#มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี#มหาชีวาลัยอีสาน

หมายเลขบันทึก: 75610, เขียน: 31 Jan 2007 @ 23:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 17:13 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 
  • อยากให้นำผลมาลงด้วยครับ
  • เผื่อว่าที่อื่นเค้าจะถอดแบบความสำเร็จ หรือแก่นความรู้ที่ได้ไปปรับใช้
  • ขอบคุณอาจารย์มากครับสำหรับบทความดีดี