การ conferance case ของสถานีอนามัยลำนางแก้ว(PCU)ในวันนี้ เป็นเรื่องการดูแลโรคผังผืดฝ่าเท้าอักเสบ ตามแนวทางการบริการอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ร่วม ทั้ง กาย จิต สังคมและปัญญา ได้องค์ความรู้ ดังนี้ครับ ผู้ที่มีผังผืดใต้ฝ่าเท้าอักเสบ จะมีอาการปวดและมีจุดเจ็บใต้ส้นเท้า โดยเฉพาะทางด้านใน มักจะเกิดจากเอ็นร้อยหวายตึง จะปวดมากในช่วงเช้า หรือเมื่อยืนลงน้ำหนักเป็นเวลานาน การปฏิบัติตัวเมื่อเป็นโรค 1. แช่เท้าในน้ำอุ่นจะช่วยให้สบายขึ้น 2. เลือกใส่ส้นเท้าที่มีส้นเล็กน้อย เพื่อถ่ายเทน้ำหนักที่จะลงส้นเท้าไปยังเท้าส่วนหน้าช่วยให้อาการปวดลดลง 3. การออกกำลังกาย เพื่อยืดเอ็นร้อยหวายอย่างสม่ำเสมอ จะช่วยให้อาการดีขึ้นและป้องกันการเกิดซ้ำ การยืดเอ็นร้อยหวายมี 2 ท่าคือ ท่าที่ 1 ผู้ป่วยยืนหันหน้าเข้าหากำแพง ใช้มือยันกำแพงไว้ วางเท้าที่ปวดเอ็นร้อยหวายไว้ข้างหลัง ส่วนขาที่ไม่ปวดอยู่ข้างหน้า งอข้อศอกพร้อมกับย่อเข่าด้านหลังลงมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยขาหลังเหยียบพื้นตลอดเวลาจนรู้สึกว่าน่องหลังตึง ท่าที่ 2 ผู้ป่ายนั่งเหยียดขา ที่ต้องการยืดเอ็นร้อยหวายใช้ผ้าคล้องที่เท้าไว้ แล้วดึงเข้าหาตัว จนรู้สึกตึงที่น่อง เพียงแต่ท่านทำตามคำแนะนำ ควบคู่กับการรับประทานยาคลายกล้ามเนื้อ ก็สามารถช่วย บรรเทาทุกข์ได้แล้วครับ