ประชุมประจำเดือน

  ติดต่อ

  หมั่นประชุมเป็นเนืองนิจ  
เมื่อวันเสาร์ที่ 27  ได้มีการประชุมครูทั้งโรงเรียน  ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำทุกเดือน  เพื่อแจ้งให้ทราบถึงความก้าวหน้าในงานแผนกต่างๆ ให้เกิดการรู้เขารู้เรา  โดยทั่วถึง เพราะแม้โรงเรียนเราจะเป็นโรงเรียนเล็กๆ มีนักเรียนไม่ถึง 400 คน เราก็ยังแบ่งกันออกเป็น 5 แผนก คือแผนกเด็กเล็กต่ำกว่า 3 ขวบ  แผนกอนุบาลภาคภาษาไทย  แผนกอนุบาลภาคภาษาอังกฤษ  แผนกประถมภาคภาษาอังกฤษ  และแผนกการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้  ปกติทุกแผนกจะประชุมกันอยู่แล้วทุกอาทิตย์  ดังนั้นการประชุมใหญ่ ก็เป็นเสมือนมา ลปรร. ซึ่งกันและกันอีกครั้ง  คราวนี้ได้ให้กลุ่มที่ไปทดลองทำ ลปรร. สองกลุ่ม มาเล่าถึงกิจกรรมที่ตนเองได้ทำมา  คือกลุ่มเด็กเล็กที่จัดกิจรรม Show time for parents ไปเมือสิ้นเดือนธันวาคม และกลุ่มครูเข้าใหม่ที่ให้ทำ ลปรร. เกี่ยวกับการมาเริ่มทำงานที่นี่  ใช้ระบบของ การจัดความรู้  โดยเริ่มจากสิ่งที่คาดหวัง  สิ่งที่เกิดขึ้นจริง ความต่างระหว่างสองหัวข้อแรก   และสรุปว่าเราจะทำงานร่วมกัน  เป็นทีมต่อไปอย่างไรให้มันดียิ่งขึ้นไปอีก  คนออกมาเล่า  เล่าอย่างภาคภูมิใจ  กลุ่มอื่นๆคงไปลองทำบ้าง  จะคอยดูผลในการประชุมครั้งหน้า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 74952, เขียน: , แก้ไข, , สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #จากการร่วมประชุม

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)