วันที่ 24 มกราคม 2550 บรรดาบรรณารักษ์ฝ่ายบริการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ จะเริ่มทยอยเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อร่วมประชุมกลุ่มความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ของคณะทำงานฝ่ายบริการสารนิเทศ ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 1/2550 ในวันที่ 25-26 มกราคม 2550 ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

        การประชุมโดยปกติเรามักจัดในกรุงเทพมหานคร เพราะความสะดวกต่อเพื่อนๆ ที่ส่วนใหญ่อยู่ในส่วนกลาง แต่คราวนี้ คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลที่นานๆ จะมีโอกาสเดินทางออกจากเมืองหลวงไปสูดอากาศบริสุทธิ์จากต่างจังหวัดบ้าง ตกลงใจจะไปจัดกันที่ แม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยที่สวยงามของภาคเหนือ ก่อนหน้านั้นกลุ่มคิดจะมาจัดประชุมที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร แต่ติดที่ระยะเวลาจัดประชุม กำลังอยู่ในแผนการขนย้ายห้องสมุดของ ม.น. พอดี เลยขอเลื่อนไปโอกาสต่อไป แต่ที่แม่ฟ้าหลวงหลายๆ คนคงไม่ผิดหวัง เพราะสวยงามและอากาศกำลังสบาย

        กำหนดการประชุมหลายๆ หัวข้อส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานบริการของห้องสมุด เช่น (ร่างปรับปรุง)ข้อตกลงบริการยืมระหว่างห้องสมุด การปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของคณะทำงาน สถิติการให้บริการ การสืบค้นฐานข้อมูล การสาธิตเทคนิควิธีการสืบค้นฐานข้อมูลต่างๆ ที่มีให้บริการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับงานบริการ และเราตกลงกันว่าจะลอง ทดลองใช้ gotoknow ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันดูค่ะ จึงมีการสาธิตการใช้ gotoknow ในเช้าวันที่ 26 มกราคม 2550 ด้วย

         คาดว่าหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว เราเหล่าบรรณารักษ์จะได้อาศัย gotoknow  เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันเพื่อพัฒนางานห้องสมุดมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าไปยิ่งๆ ขึ้น รวมทั้งได้เผยแพร่การทำงานของเหล่าบรรณารักษ์ออกสู่สายตาคนนอกห้องสมุด ว่าเราทำอะไรกันอยู่บ้างด้วย