การดมยาสลบที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจนั้น ที่ปลายของท่อช่วยหายใจจะมีถุงลม (cuff)  ประโยชน์ของถุงลมคือ เมื่อเติมลมใน  cuff  จะช่วยป้องกันไม่ให้ยาสลบและอากาศรั่วออกจากคนไข้   และยังช่วยป้องกันการสำลักเศษอาหารเข้าหลอดลมได้ด้วย 

 แสดงรูปท่อช่วยหายใจที่มี Cuff และอุปกรณ์การวัดความดัน
การใส่ลมในถุงลมที่น้อยไป
จึงได้ประโยชน์ไม่เต็มที่และอาจเป็นอันตรายจากการสำลักได้
ส่วนการใส่ลมมากไป
ถุงลมที่โป่งมีแรงดันมาก (มากกว่า 25 mmHg) จะกดเยื่อบุผนังหลอดลมทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยงได้ โดยเฉพาะถ้าต้องใส่ท่อช่วยหายใจนานหลายวัน จะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยได้ อันตรายที่สำคัญคือในหลายวันต่อมา (อาจเป็นเดือน) หลอดลมจะเป็นแผลเป็นและหดตัวทำให้หลอดลมตีบและตันได้ 
ทำอย่างไรจึงจะใส่ลมในถุงลมให้ได้พอดี
ในทางปฏิบัติจะใช้วิธีการฟัง ถ้ายังมีลมรั่วจะมีเสียงเบาๆ พอให้สังเกตได้แต่ว่าความไม่แน่นอนย่อมมีสูง เพราะการได้ยินของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน 
 

คุณพุ่มพวง และ อ. ชัยชนะ เจ้าของผลงาน 

ดังนั้น นพ.ชัยชนะ  คุณพุ่มพวง และคณะ  จึงการทำวิจัยเรื่องการวัดความดันภายใน cuff   เพื่อให้ได้ค่าความดันที่พอเหมาะ และนำผลงานวิจัยมาใช้ในงานประจำ เป็นการให้บริการผู้ป่วยเพื่อป้องกันอันตรายที่กล่าวมาแล้ว   ที่สำคัญเป็นการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพอีกด้วย
งานวิจัยนี้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดงานวิจัยของคณะแพทย์ ปี 2543
และได้รับคัดเลือกให้ไปนำเสนอผลงานในการประชุมประจำปีของ HA ที่ศูนย์ประชุมสิริกิต กทม. ปี 2543 อีกด้วย  
งานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร วิสัญญีสารปี 2540 ; 23: 45-53. วิสัญญีสารปี 2541 ; 24: 7-12.  และ ศรีนครินทร์เวชสาร ปี 2541 ; 13: 191-7. 

รายละเอียดและขั้นตอนการทำวิจัย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการทำ จะให้คุณพุ่มพวง มาช่วยเล่าให้ฟังต่อไป