สปาในปัจจุบันสืบทอดวิธีปฏิบัติการอาบน้ำในบ่อน้ำแร่และน้ำพุร้อนมาจากสมัยโบราณ สมาพันธ์สปาระหว่างประเทศ (The International Spa Association : ISPA) แบ่งสปาออกเป็นเจ็ดประเภท ดังนี้
        สปาสำหรับสมาชิก (Club spa) เน้นให้บริการแบบฟิตเนสหรือคลับที่เปิดรับเฉพาะสมาชิกและมีบุคลากรมืออาชีพให้การดูแลแบบวันต่อวัน
        สปาบนเรือสำราญ (Cruise ship spa) ให้บริการบนเรือสำราญขนาดใหญ่ โดยบุคลากรมืออาชีพ ให้บริการ.ทั้งแบบสปาฟิตเนสและโภชนบำบัด
        สปาขนาดเล็ก (Day spa) เน้นให้บริการแบบสปา ส่วนใหญ่เพื่อความสวยงาม โดยมีบุคลากรมืออาชีพให้การดูแลแบบวันต่อวัน
        สปาที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ (Destination spa) เน้นให้บริการครบวงจรมีที่พักค้างคืนเพื่อให้ผู้  รับบริการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและ  สุขภาพ โดยมีบุคลากรมืออาชีพให้การบริการทั้งแบบสปา ฟิตเนส การให้ความรู้พร้อมบริการที่สะดวกสบาย และรวมถึงโภชนบำบัด
        สปาเพื่อการรักษาพยาบาล (Medical spa) ให้การดูแลแบบเต็มเวลาโดยบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มีใบอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพในสภาพแวดล้อมบรรยากาศแบบสปา ซึ่งให้การบำบัดรักษาแบบแพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก โดยให้บริการในด้านความงาม และการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค
        สปาในแหล่งน้ำเแร่หรือน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Mineral springs spa) ให้บริการในสถานที่ที่มีน้ำ แร่ธรรมชาติ น้ำร้อน หรือน้ำทะเล  ให้บริการบำบัดด้วยน้ำ (hydrotherapy)
        สปาในโรงแรม (Resort/Hotel spa) อยู่ภายในรีสอร์ตหรือโรงแรม โดยบุคลากรมืออาชีพ ให้บริการทั้งแบบ