GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ประเภทของสปา

ประเภทของสปา
  สปาในปัจจุบันสืบทอดวิธีปฏิบัติการอาบน้ำในบ่อน้ำแร่และน้ำพุร้อนมาจากสมัยโบราณ สมาพันธ์สปาระหว่างประเทศ (The International Spa Association : ISPA) แบ่งสปาออกเป็นเจ็ดประเภท ดังนี้
        สปาสำหรับสมาชิก (Club spa) เน้นให้บริการแบบฟิตเนสหรือคลับที่เปิดรับเฉพาะสมาชิกและมีบุคลากรมืออาชีพให้การดูแลแบบวันต่อวัน
        สปาบนเรือสำราญ (Cruise ship spa) ให้บริการบนเรือสำราญขนาดใหญ่ โดยบุคลากรมืออาชีพ ให้บริการ.ทั้งแบบสปาฟิตเนสและโภชนบำบัด
        สปาขนาดเล็ก (Day spa) เน้นให้บริการแบบสปา ส่วนใหญ่เพื่อความสวยงาม โดยมีบุคลากรมืออาชีพให้การดูแลแบบวันต่อวัน
        สปาที่มีจุดมุ่งหมายเฉพาะ (Destination spa) เน้นให้บริการครบวงจรมีที่พักค้างคืนเพื่อให้ผู้  รับบริการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและ  สุขภาพ โดยมีบุคลากรมืออาชีพให้การบริการทั้งแบบสปา ฟิตเนส การให้ความรู้พร้อมบริการที่สะดวกสบาย และรวมถึงโภชนบำบัด
        สปาเพื่อการรักษาพยาบาล (Medical spa) ให้การดูแลแบบเต็มเวลาโดยบุคลากรทางด้านสุขภาพที่มีใบอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการทางการแพทย์ และการดูแลสุขภาพในสภาพแวดล้อมบรรยากาศแบบสปา ซึ่งให้การบำบัดรักษาแบบแพทย์แผนโบราณและแพทย์ทางเลือก โดยให้บริการในด้านความงาม และการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรค
        สปาในแหล่งน้ำเแร่หรือน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Mineral springs spa) ให้บริการในสถานที่ที่มีน้ำ แร่ธรรมชาติ น้ำร้อน หรือน้ำทะเล  ให้บริการบำบัดด้วยน้ำ (hydrotherapy)
        สปาในโรงแรม (Resort/Hotel spa) อยู่ภายในรีสอร์ตหรือโรงแรม โดยบุคลากรมืออาชีพ ให้บริการทั้งแบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สปาในบ้าน
หมายเลขบันทึก: 73593
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างคนดี

- ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม เป็นวิทยากรอบรมธรรมะ โครงการอิ่มบุญ วุฒิสภา ๙๙๙ วัด เยาวชนปฏิบัติธรรม ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

๑. ค่ายวัยใส ใฝ่คุณธรรม นำพ้นภัย ยาเสพติด

๒. ค่ายพุทธบุตร

อบรมบุคลากรในหน่วยงาน

๑. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

๒. พัฒนาจิต พิชิตงาน เบิกบานใจ สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม อีเมล [email protected] โทรศัพท์ ๐๘๙๔๘๔๑๙๗๓