สคส. คืออะไร

ทำหน้าที่ขับเคลื่อน KM ไปทั่วสังคมไทย

สคส. คืออะไร
   คุณหมอสมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เอ่ยขึ้นว่า "ไม่รู้ว่าอาจารย์วิจารณ์แกจะทำอะไร ในการตั้ง สคส. ขึ้นมา    ดูคล้ายจะเป็น public consulting firm"
   อา!  ต้องให้คนฉลาดแบบหมอสมศักดิ์ มาบอก   ผมจึงถึงบางอ้อ ว่าใช่แล้ว   สิ่งที่เรากำลังทำ ที่เรียกว่า สคส. คือ public consulting firm
   หมอสมศักดิ์กล่าวต่อไปว่า "ถ้าอย่างนั้น อาจารย์ก็ต้องไปหาคนมาฝีกเป็น consult เพื่อทำงานขยาย KM ให้แก่สังคมไทย"
  นี่คือ เกร็ดความรู้ ที่ผมไล่ตะครุบได้จากการคุยเล่นกับหมอสมศักดิ์ 'สหายธรรม' ของผม  โดยมีหมอวีระพันธุ์ สุพรรณไชยมาตย์ และ รศ. ดร. ประเสริฐ ชิตพงศ์ อธิการบดี มอ. ร่วมวงอยู่ด้วย  ในห้องรอผู้โดยสารขาออกของการบินไทยในเช้าวันเสาร์ที่ ๒ กค. ๔๘
   ผมบอกตัวเองว่าวันนี้พอแล้ว   ชีวิตที่อยู่ไปอีก ๑ วันคุ้มค่าแล้ว    เพราะได้แนวคิดไปทำต่อได้อีกอย่างน้อย ๑๐ ปี
   ที่จริงแนวคิดที่ได้จากหมอสมศักดิ์ไม่ใช่ ของใหม่สำหรับ สคส.   เพราะเรามีแผนว่า สคส. จะสร้าง "คุณอำนวย" KM ให้แก่สังคมไทย อยู่แล้ว
   แต่คำพูดของคุณหมอสมศักดิ์ เสนอมุมมองที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยในเรื่องเดียวกัน    ช่วยให้เราขยายภาพจินตนาการ ออกไปได้อีกหน่อยหนึ่ง
    ผมเป็นคนแคบ คิดอะไรได้ไม่กว้างเท่าที่ควร   ต้องคอยเก็บตก หรือ "ไล่ตะครุบ" ไอเดีย ของคนเก่งๆ เอามาขยายภาพจินตนาการของตน    คนใกล้ชิดทั่วไปมักเข้าใจผิดว่าผมเป็นคนคิดกว้าง ซึ่งไม่จริง    ผมคิดกว้างด้วยตนเองไม่เป็น   แต่ผมมีทักษะในการเรียนรู้จากผู้อื่น จากเรื่องราวรอบตัว   แล้วดูดซับเอามาขยายโลกทัศน์ และวิธีคิดของตน    ทำให้ดูเหมือนผมเป็นคนคิดกว้าง
    กลับมาที่การสร้าง consult หรือ "คุณอำนวย" KM ให้แก่สังคมไทย    สคส. เรามีเป้าหมายจะทำงานนี้ให้แก่บ้านเมือง   ใครมีไอเดียดีๆ ว่าควรทำอย่างไร กรุณาช่วยแนะนำด้วยนะครับ
    เมื่อวานเราไปคุยกันที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ เรื่องการร่วมมือกันผลักดันการพัฒนา สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา (สพบ.) ไปเป็น "สคส. ด้านการศึกษา" หรือ "สคส. ของกระทรวงศึกษา"  ผมได้เสนอในการพูดคุยว่า สคส. ยินดีฝึกอบรมให้แก่คนของ สพศ. ในลักษณะ "ฝึกปฏิบัติโดยมาร่วมทำงาน" ที่ สคส. เป็นเวลา ๓ เดือน    คิดค่าฝึกอบรม ๑ แสนบาทต่อคนต่อ ๓ เดือน (โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ อีก ๒ - ๓ อย่าง)    นี่ก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการฝึก/ สร้าง "คุณอำนวย" KM   ท่าน ผอ. สันทัด ของ สพบ. บอกว่าสนใจส่งคนของ สพบ. มาฝึก    สคส. รับฝึกได้คราวละคนเดียวเท่านั้น หรืออย่างมากก็ไม่เกิน ๒ คน


วิจารณ์ พานิช
๒ กค. ๔๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)