• เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ

วิธีปราบผีโดยแนวทาง Verginia Satir ; กรณีศึกษา 19 ราย ในนักเรียนมัธยม จ.หนองคาย

ละเอียด ปัญโญใหญ่
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

วัตถุประสงค์
- เพื่อยุติปรากฏการณ์หวาดกลัวดังกล่าว จิตแพทย์ได้รับการร้องขอจากแพทย์ในโรงพยาบาลจังหวัด เพื่อประเมินสภาพปัญหาและพบปะพูดคุย ตลอดจนให้การดูแลเด็กหญิง 3 ราย ที่ปรากฏอาการตั้งแต่ครั้งแรก และเป็นผู้เหนี่ยวนำอาการในวันถัดมา

วิธีการศึกษา
– เด็กนักเรียนหญิง 3 คน ที่ได้รับการเรียกขานจากครูและเพื่อนว่า เป็น “ผีเข้า” มาพบจิตแพทย์โดย 1 ใน 3 คนปรากฏอาการผีเข้า ขณะพูดคุยกับจิตแพทย์ ซึ่งใช้แนวทางของ Verginia Satir ในการพูดคุย

ผลการศึกษา
- ภายหลังการทำจิตบำบัดโดยอาศัยแนวทางของ Brief Systemic Satir’s Model จิตแพทย์สามารถช่วยให้เด็กหญิงที่มีอาการ “ผีเข้า” ได้เลือกที่จะให้ “ผี” ไม่เข้าตนเองอีก และมีวิธีคิดและวิธีสื่อสารตลอดจนวิธีจัดการกับความคับข้องใจได้อย่างมี เหตุผลมากขึ้น และไม่ปรากฏว่ามีอาการ “ผีเข้า” อีกเลยจนถึงปัจจุบัน โดยวิธีของ Verginia Satir เด็กผู้หญิง 1 คนที่ไม่เคยคล้องตะกรุดและพระจำนวนมาก สามารถปลดตะกรุดและเครื่องลางออกจากคอได้ด้วยตัวเอง โดยไม่กลัวว่า “ผี” จะเข้าอีก และมีส่วนผลักดันให้เพื่อนรายแรกที่มี “ผีเข้า” สามารถต่อสู้กับ “ผี” ได้ และวิธีเดียวกันสามารถช่วยให้เด็กหญิงอีก 1 คน ที่เคยมีประวัติว่ามี “ผีเข้า” ตามเด็กหญิงรายแรก สามารถใช้ศักยภาพของตนในการป้องกันตนเองจาก “ผี” และปฏิบัติตนเป็นผ็ช่วยเพื่อนที่ถูก “ผีเข้า” จนทำให้ “ผีออก” จากร่างได้และไม่มีอาการขึ้นอีก

- ปรากฏการณ์ อุปทานหมู่ อาจถูกตีความโดยชุมชน และผู้พบเห็นไปในแง่มุมอื่นที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายที่รุนแรง ควรหาการช่วยเหลือ “ผู้นำ ” ในเหตุการณ์อุปทานหมู่ โดยการเลือกใช้จิตบำบัดที่อิงทฤษฎีของการเข้าถึงประสบการณ์ทางอารมณ์และ ความรู้สึก เพื่อมีทางเลือกในการตัดสินใจและเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับของโครงสร้างภาย ในจิตใจ (Intrapsyclic Structure) จะช่วยให้อาการต่างๆสงบลง และเมื่อผนวกกับการดูแลทางภาคชุมชนและภาคกาบภาพด้วยแล้ว ภาวะ “”อุปทานหมู่ จะถูกควบคุมได้โดยง่ายและไม่เกิดความเสียหายร้ายแรงตามมา

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ
การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548

-

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 72805
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  ความเห็น: 1
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

จริงอ่ะ

มีด้วยเหรอ

ไม่หน้าเชื่อ

แต่ก้อเท่ดีนะ

เเนวดี

ขำ ขำ