GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

พลังสร้างสรรค์ชุมชน

พลังสร้างสรรค์ชุมชน
พลังสร้างสรรค์ชุมชน ในการเข้าไปร่วมกับชุมชนที่จะวางแผนแก้ไขปัญหาร่วมกันการใช้กระบวนการสร้างสรรค์ชุมชน(Appreciation Influence Control หรือAIC) เป็นกระบวนการที่มีลักษณะสำคัญที่มาจากความเชื่อพื้นฐาน5 ประการ คือ 1.เน้นความเป็นมนุษย์และสัมพันธภาพโดยเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพและประสบการณ์ที่ต่างกันมีพลังสร้างสรรค์ที่ต่างกัน ให้คุณค่าให้เกรียติ 2.เน้นการค้นหาวิธีการให้บรรลุเป้าหมายมากกว่าการวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา 3.เน้นอนาคตไม่เน้นอดีตยึดถือปรัชญาการพัฒนาเพราะสิ่งที่เกิดมาแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แต่อนาคตยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อทุกคนรู้อนาคต 4.เน้นการเรียนรู้จากการกระทำจริง 5.เน้นกระบวนการระดมความคิดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีคณะทำงานที่ชัดเจน ปราณี ประไพวัชรพันธ์ สม4.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): สม4.
หมายเลขบันทึก: 72801
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)