ในเด็กบางราย มีนิสัยใช้ฟันไม่ถูก จนติดนิสัยไปจนโตเป็นผู้ใหญ่ อาทิเช่นการดูดนมคาปาก หรือการดูดนิ้วมือจนฟันหน้าไม่ชนกัน หรือเรียกว่า Open bite  หรือใช้ฟันกัดเล็บมือ เมื่อโตขึ้นติดนิสัยการใช้ฟันกัดสิ่งของที่เป็นอันตรายต่อฟัน เช่นตะปู  หรือสิ่งของอื่น ๆ  โดยเฉพาะพวกช่าง ที่ต้องใช้มือ 2 ข้างทำงาน จนต้องใช้ฟันช่วย  ที่พบบ่อย ๆ อีกอาชีพหนึ่งคือทหารและตำรวจที่ต้องเป่านกหวีดในหน้าที่ ฟันหน้าจะสึก หรือบางคนฟันหน้ามีสีคล้ำโดยไม่รู้ตัว เนื่องจากฟันถูกกระแทกตลอดเวลาจน เส้นประสาทฟันตาย   

ดังนั้นในระยะเด็ก ผู้ปกครองควรฝึกให้เด็กใช้ฟันให้ถูกต้อง ตามหน้าที่ เพื่อสุขนิสัยที่ดีของเด็กเมื่ออายุมากขึ้น