2023-04-01 ศัพท์ น่าสับสน ชุด I – Imply - insinuate


Revision I

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่า ถูกต้อง ในที่นี้ เป็นไป ตามมาตรฐาน ของภาษา 

การใช้ภาษาอังกฤษ ไม่กำหนดมาตฐาน ถือตามส่วนใหญ่ที่ใช้แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจยืดหยุ่น ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

Dictionary.com

ออกเสียง insinuate = ‘in-SIN-yoo-yet’

ออกเสียง Imply = ‘im-PLAHY

 

Dictionary of Problem Words and Expression

Imply & insinuate

To imply is to indicate without actual statement 

something that is to be inferred (See Imply, Infer). 

To insinuate is to hint slyly or subtly

to instill an idea by tricky, subtle, or underhanded means. 

Insinuate also means “to enter or introduce by devious ways.” 

Sis insinuated herself into the group over the protests of some members.” 

This is propaganda insinuated into the unsuspecting minds of citizens.” 

Did the speaker intend to imply that we have insinuated in people’s minds doubt about the real purpose of his actions?”

 

Merriam-Webster Dictionary

Choose the Right Synonym for insinuate

INTRODUCEINSERTINSINUATEINTERPOLATE

INTERCALATEINTERPOSEINTERJECT 

mean to put between or among others

 

INTRODUCE is 

a general term for bringing or placing 

a thing or person into a group or body already in existence. 

introduced a new topic into the conversation 

 

INSERT implies 

putting into a fixed or open space between or among. 

inserted a clause in the contract 

 

INSINUATE implies 

introducing gradually or by gentle pressure

insinuated himself into the group 

 

INTERPOLATE applies to 

the inserting of something extraneous or spurious

interpolated her own comments into the report

 

INTERCALATE suggests 

an intrusive inserting of something 

in an existing series or sequence.  

new chapters intercalated with the old 

 

INTERPOSE suggests 

inserting an obstruction or cause of delay

interpose barriers to communication 

 

INTERJECT implies 

an abrupt or forced introduction

interjected a question

 

SUGGESTIMPLYHINTINTIMATEINSINUATE 

mean to convey an idea indirectly

 

SUGGEST may stress 

putting into the mind 

by association of ideas, awakening of a desire

or initiating a train of thought.  

a film title that suggests its subject matter  

 

IMPLY is close to SUGGEST but may 

indicate a more definite or logical relation 

of the unexpressed idea to the expressed.  

measures implying that bankruptcy was imminent  

 

HINT implies 

the use of slight or remote suggestion 

with a minimum of overt statement

hinted that she might get the job 

 

INTIMATE stresses 

delicacy of suggestion without connoting any lack of candor

intimates that there is more to the situation than meets the eye

 

INSINUATE applies 

to the conveying of a usually unpleasant idea 

in a sly underhanded manner

insinuated that there were shady dealings


Merriam-Webster Dictionary

Did You Know?

When to Use Insinuate

The meaning of insinuate 

is similar to that of another verbsuggest


Whether you suggest or insinuate something, 

you are conveying an idea indirectly

But although these two words 

share the same basic meaning

each gets the idea across in a different way

 

When you suggest something, 

you put it into the mind 

by associating it with other ideas, desires, or thoughts

 

You might say, for example, 

that a book's title suggests what the story is about

 

The word insinuate, on the other hand, 

usually includes a sense that the idea 

being conveyed is unpleasant

or that it is being passed along in a sly or underhanded way 

("She insinuated that I cheated").

 

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree

insinuate

hint, suggest, imply, introduce artfully: 

Did you mean to insinuate that I am wrong?

Not to be confused with:

incinerate – burn up, reduce to ashes: 

incinerate the evidence

insinuate

to hint at: 

She insinuated that they were having an affair.

to instill subtly or slyly, as into the mind: 

to insinuate doubts; inject, inculcate

Not to be confused with:

intimate – to indicate or make known indirectly: 

She intimated that they were married.

หมายเลขบันทึก: 712186เขียนเมื่อ 1 เมษายน 2023 08:50 น. ()แก้ไขเมื่อ 1 เมษายน 2023 08:50 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท