“ธงชัย รักปทุม” ศิลปินแห่งชาติ ปี 2553 ผู้ไม่เคยหยุดนิ่งในการสร้างสรรค์งานศิลปะ


 

“ธงชัย รักปทุม”

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ
ส่งความสุขปีใหม่ จากใจ ศิลปินแห่งชาติ : อ.ธงชัย รักปทุม |  🥰ส่งความสุขปีใหม่ จากใจ ศิลปินแห่งชาติ อ.ธงชัย รักปทุม #สวัสดีปีใหม่๒๕๖๔  #ศิลปินแห่งชาติ #กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | By กรมส่งเสริมวัฒนธรรม | Facebook

     *“ธงชัย รักปทุม” ศิลปินแห่งชาติ  ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล

  - ศิลปินแห่งชาติท่านหนึ่งที่มักสร้างความประทับใจแก่เยาวชนด้วยลีลาในการสร้างสรรค์งานศิลปะที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ จากการหยดสีลงบนแผ่นเฟรมตามจินตนาการ และเหวี่ยงแผ่นเฟรมขึ้น ลง บิดซ้าย บิดขวา อย่างสนุกสนาน เร้าใจ เพียงไม่นาน เกิดเป็นผลงานศิลปะหลากสีสันเต็มเฟรมผ้าใบ ที่ถ่ายทอดเรื่องราว ความรู้สึกของศิลปินในแนวนามธรรม สะท้อนแง่คิด มุมมอง ปรัชญาชีวิต ให้ผู้ชมได้จินตนาการอย่างไร้ขีดจำกัด ใช่ค่ะ เรากำลังกล่าวถึง อาจารย์ธงชัย รักปทุม วันนี้แอดมินขอนำคุณผู้อ่านทุกท่านไปรู้จักประวัติและผลงานท่านกันค่ะ

  -อาจารย์ธงชัย รักปทุม ท่านศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๓ เกิดวันที่ ๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๔ ณ จังหวัดปทุมธานี จบการศึกษาศิลปบัณฑิต จิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ ๒) มหาวิทยาลัยศิลปากร และศิลปประกาศนียบัตร จิตรกรรมชั้นสูง สถาบันวิจิตรศิลป์แห่งโรม ประเทศอิตาลี เริ่มรับราชการที่วิทยาลัยช่างศิลป์และเกษียณราชการ ในตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

  -อาจารย์ธงชัย รักปทุม เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้านจิตรกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตนที่โดดเด่น สวยงาม มาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า ๖๐ มีผลงานจิตรกรรมเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผลงานทั้งหมดได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของตนเอง สามารถกำหนดรูปแบบ รูปทรง ลายเส้นและทิศทางของสีอย่างอิสระเสรี และเปลี่ยนแปลงไปตามปรากฏการณ์ความงามของธรรมชาติ ชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้พัฒนาแนวคิด และเนื้อหาสาระที่สัมพันธ์และสอดประสานกลมกลืนกับสีสันอันสวยสดงดงาม มีจินตนาการลึกซึ้งละเมียดละไมมีรูปแบบเป็นจิตรกรรมไทยร่วมสมัย อันเป็นแนวความคิดและวิธีการสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการศิลปะเป็นอย่างมาก ซึ่งสามารถจำแนกผลงานศิลปะออกเป็นชุดต่างๆดังนี้ ๑. จิตรกรรมสีน้ำมัน ชุด "นามธรรม" ๒.จิตรกรรมสีน้ำมัน ชุด "ทิวทัศน์จากสื่อธรรมชาติ" ๓.จิตรกรรมสีน้ำ ชุด "ทะเลมิติแห่งสี" ๔. ภาพพิมพ์ขาวดำ ชุด "นามธรรม" ๕.ภาพพิมพ์สี ชุด "ชีวิตวิถีไทย" ๖. ภาพวาดเส้น ชุด "ธรรมชาติ วัด เมือง และโบราณสถาน ๗. จิตรกรรมสีน้ำ ชุด "นามธรรม" ๘.จิตรกรรมสีน้ำ ชุด "จินตภาพจากแกรนด์แคนยอน” ๙. จิตรกรรมสีโปสเตอร์ ชุด " จิตรกรรมไทยแนวประเพณี ๑๐.จิตรกรรมสีน้ำมัน ชุด “ทิวทัศน์อิตาลี”๑๑.จิตกรรมสีเมจิก ชุด “ทิวทัศน์เมืองไทย” ๑๒.จิตรกรรมสีเมจิก ชุด “ทิวทัศน์ในอเมริกา” ๑๓.จิตรกรรมสีอะคริลิก ชุด “ทิวทัศน์สร้างสรรค์” ๑๔.จิตรกรรมสีอะคริลิก ชุด “นามธรรม” ๑๕.จิตรกรรมสีชอล์ค

  -ชุด “นางแบบศิลป์” จากกรุงโรม ๑๖.จิตรกรรมสีออะคริลิค ชุด “สภาวธรรม” และ ๑๗.จิตรกรรมสีอะคริลิค ชุด “สภาวะสุนทรีย์” ผลงานต่างๆเหล่านี้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากเทคนิคที่แตกต่างกัน

  -อาจารย์ธงชัย รักปทุม ได้จัดนิทรรศการ เพื่อแสดงผลงานทั้งในประเทศและต่างประทศ เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส เยอรมัน เดนมาร์ก บราซิล จีน ฯลฯ อีกยังได้รับรางวัลจากการประกวดอยู่เสมอ เช่น รางวัล เกียรตินิยมอันดับ ๒ เหรียญเงิน ประเภทจิตรกรรม การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ และ ๑๙ และได้รับรางวัลจากการแสดงศิลปกรรมประเภทต่าง ๆ จำนวนมาก ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้รับเกียรติคัดเลือกเป็น "The World Master in Art and Culture” จากองค์กรศิลปะประเทศเกาหลี ซึ่งในปีเดียวกันนี้เองได้สร้างสรรค์ ผลงานจัดนิทรรศการศิลปะชุด "จิตรกรรมสามมิติ : จิตวิญญาณแห่งความงาม” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ กรุงเทพมหานคร จึงกล่าวได้ว่าท่านเป็นศิลปินผู้เชี่ยวชาญทางด้านจิตรกรรมที่มีผลงานอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก

   -นอกจากการสร้างสรรค์งานศิลปะแล้ว อาจารย์ธงชัย รักปทุม ยังสละเวลาเพื่อทำประโยชน์ให้สังคมในด้านศิลปะไว้อีกมากมาย ตั้งแต่การสอนศิลปะให้แก่ประชาชนและเยาวชนของชาติในสถานศึกษาและบุคคลทั่วไปอย่างต่อเนื่องยาวนาน จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ อาทิ เป็นวิทยากรเผยแพร่ภารกิจกรมศิลปากร ทางสถานีวิทยุและโทรทัศน์ ผู้แทนประเทศไทยไปประชุมสัมมนาด้านศิลปะของสมาคมศิลปะระหว่างชาติ ( IAA-Internation of Arts) ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ จัดทำโครงการขยายสถานศึกษาวิทยาลัยช่างศิลปะสู่ภูมิภาค เพื่อให้เยาวชนในต่างจังหวัดมีโอกาสได้เรียนศิลปะเช่นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นกรรมการคัดเลือกตัดสินผลงานการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๑๕ และจัดประกวดภาพวาดระดับยุวชนงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและจริยธรรม ปริมณฑลท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๐ และเป็นกรรมการอนุรักษ์และบูรณะภาพเขียนฝาผนังวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง เป็นต้น และเนื่องในโอกาสวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นวันครบรอบวันเกิด ๘๑ ปี ของอาจารย์ธงชัย รักปทุม ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ขอร่วมเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปะของไทยในการเผยแพร่และสืบสานงานศิลปะของชาติ

“นายธงชัย รักปทุม” บ้านศิลปินแห่งชาติ แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม

*75 ยังแจ๋ว "ธงชัย รักปทุม" แต่งแต้มศิลปะบนร่างกาย

 

คำสำคัญ (Tags): #"ธงชัย"
หมายเลขบันทึก: 708025เขียนเมื่อ 29 กันยายน 2022 15:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2022 05:13 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท