สถานการณ์โควิดครึ่งเดือนกันยายนแรก (2565)


สถานการณ์โควิดครึ่งเดือนกันยายนแรก (2565)

17 กันยายน 2565
: ทีมงานหญ้าแห้งปากคอก(ท้องถิ่น)

[ต่อจาก สถานการณ์โควิด เป็นข้อมูลดิบตั้งแต่หลังวันที่ 4, 8 กันยายน 2565 ถึงวันนี้วันที่ 16 กันยายน 2565]

สถานการณ์ Long Covid

คาดไทยเจอภาวะ 'ลองโควิด' หลายแสนคน แนวโน้มโควิดไปในทางที่ดีขึ้น การป่วยโควิดเริ่มลด เตรียมเข้าสู่โหมด ‘โรคประจำถิ่น’ การระบาดโควิด 19 กำลังเข้าสู่โรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล ยอดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ 142,840,476 โดส (4 กันยายน 2565) 

ข้อมูล 11 กันยายน 2565 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 พบว่า ผู้ป่วยรายใหม่ (รักษาตัวใน รพ.) จำนวน 1,093 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยในประเทศ 1,092 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 1 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,444,111 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 2,101 ราย หายป่วยสะสม 2,453,747 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 12,766 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 10,841 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 681 ราย
ข้อมูล 12 กันยายน 2565 สถานการณ์โควิดทั่วโลก ติดเชื้อ 613,822,943 ราย ไทยอยู่อันดับ 29

องค์การอนามัยโลก (WHO) (15 กันยายน 2565)เปิดเผยผลการศึกษาติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ของประเทศต่างๆ ภูมิภาคยุโรป โดยระบุว่า ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สองปีแรก หรือระหว่างปี 2020 – 2021 (พ.ศ.2563 – 2564) พบว่า ผู้ที่เคยป่วยจากโควิด มีอาการไม่พึงประสงค์ที่หลงเหลืออยู่หลังหายป่วยจากโรคโควิด หรือที่เรียกว่า “ลองโควิด” ซึ่งมีชาวยุโรปอย่างน้อย 17 ล้านคน มีอาการลองโควิด อาการลองโควิดที่พบ ได้แก่ อ่อนเพลียง่าย หายใจลำบาก สมองล้า สูญเสียความสามารถในการเรียนรู้ สับสน หลงลืม เครียด รวมไปถึงหดหู่ซึมเศร้า เป็นต้น

โควิด-19 "เจเนอเรชัน 3" โอไมครอน "BA.2.75.2
พบในไทยแล้วจำนวน 1 ราย เมื่อ 13 กันยายน 2565

ระวัง!หลัง24ก.ย.แจกของ ‘น้ำท่วม-โควิด’ อาจเข้าข่ายซื้อสิทธิขายเสียง

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระยะเวลาในการหาเสียงเลือกตั้งว่า ขณะใกล้ถึงระยะเวลา 180 วัน ก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร  ซึ่งจะครบอายุสภาวันที่ 23 มีนาคม 2566  ที่กำหนดให้ผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการหาเสียงให้เป็นไปตาม  มาตรา 68 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2561 และต้องมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกัน ซึ่งมีช่วงระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2565 จนถึงวันเลือกตั้ง ทั้งนี้ในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าว หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นผู้สมัครและพรรคการเมืองต้องเก็บรักษาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้งไว้ด้วยนั้น

หลังวันที่ 24 กันยายน 3565 นี้ จะเข้าวิธีการหาเสียงเหมือนมีพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) เลือกตั้งฯ เพราะรัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดเลื่อนระยะเวลาให้ครอบคลุม 180 วันก่อนวันครบอายุของสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้นทุกอย่างจะต้องดำเนินการเสมือนตอนมีพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งฯเลย

สถานการณ์การแพร่ระบาดต่อการท่องเที่ยวและการลงทุน

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) (13 กันยายน 2565) เผยไวรัสโควิดกลายพันธุ์นับไม่ถ้วน-หลบภูมิ จากสายพันธุ์ดั้งเดิม ‘อู่ฮั่น’ พบไวรัสโควิดมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เปลี่ยนไปแบบไวกว่าเดิมมาก

เมือง เช่น กทม.เริ่มฟื้นจากโควิด ไซต์งานก่อสร้างเปิด-คนกลับมาเดินทาง มีผลต่อนักลงทุน ความเสี่ยงต่อการลงทุน โพล ม.กรุงเทพ (13 กันยายน 2565) เผยคนไทยตั้งใจเป็นเจ้าของธุรกิจหลังโควิด แต่ไม่กล้าเพราะทุนไม่พอ ความเห็นต่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายจะทำให้อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่มากน้อยเพียงใด ส่วนใหญ่ร้อยละ 60.5 ทำให้อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 39.5 ทำให้อยากเริ่มต้นธุรกิจใหม่ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด 

ด้านการท่องเที่ยวหลังโควิดกระจายไปเมืองรอง ไทยจัดประชุมรัฐมนตรี SME วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 'เอเปก' ที่ภูเก็ต เมื่อ 9-10 กันยายน 2565 เร่งฟื้นฟูหลังพิษโควิด ถกแนวทางเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากผลกระทบโควิด19 ผ่านการเข้าถึงเงินทุน ปรับตัวสู่ดิจิทัลและ BCG Model

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี (ttb analytics) ประเมินว่า (12 กันยายน 2565) จำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศในปี 2565 จะอยู่ที่ 188.1 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวราว 7.2 แสนล้านบาท ในช่วงเวลากว่า 2 ปีที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านการเดินทางอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวจะเห็นนักท่องเที่ยวมีความกระตือรือร้นออกเดินทางไปสำรวจจุดหมายปลายทางใหม่ๆ กระจายตัวออกไปยังพื้นที่อื่นๆ อย่างต่อเนื่อง โดยไม่กระจุกตัวอยู่แค่แหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเท่านั้น ซึ่งเทรนด์ที่เกิดขึ้นนี้ช่วยให้คนในท้องถิ่นสร้างรายได้เพิ่มจากการเป็นผู้ให้บริการที่พัก และช่วยให้สามารถรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

ข่าวการเสนอให้เลิกใช้ยาฟาวิพิราเวียร์(Favipiravir) รักษาผู้ป่วยโควิด

ข่าวนักไวรัสวิทยายกผลวิจัยล่าสุดชี้ยาฟาวิพิราเวียร์ไม่ควรใช้รักษาผู้ป่วยโควิด19 นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ หัวหน้าห้องไอซียูเฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ ผู้ป่วยหนัก และโรคผู้สูงอายุ ประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก (9 กันยายน 2565 ) ว่า เราทราบจากสื่อต่างประเทศตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ผลการศึกษาแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมเปรียบเทียบยาฟาวิพิราเวียร์กับยาหลอกที่ทำในประเทศสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และบราซิลสร้างความผิดหวังให้กับบริษัทยาของญี่ปุ่นที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ยาตัวนี้ ผลการศึกษาพบว่า ยาฟาวิพืราเวียร์ไม่แตกต่างจากยาหลอก ไม่ช่วยทำให้อาการของโรคโควิดดีขึ้น ไม่ลดความรุนแรงของโรค ไม่ลดการป่วยหนักเข้านอนในโรงพยาบาล ไม่ลดจำนวนไวรัสในร่างกาย แต่คนที่กินยาฟาวิพิราเวียร์ มีกรดยูริกสูงขึ้นถึง 19.9% เมื่อเปรียบเทียบกับยาหลอก 2.8%

ถึงเวลาที่ประเทศไทยควรหยุดใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ในการรักษาโรคโควิด-19 ยาโมลนูพิราเวียร์ปัจจุบันราคาไม่แพงกว่ายาฟาวิพิราเวียร์ ประเทศเพื่อนบ้านของเราเลิกใช้ยาฟาวิพิราเวียร์นานแล้ว และเข้าถึงยาโมลนูพิราเวียร์และแพ็กซ์โลวิดซึ่งมีหลักฐานพิสูจน์ลดความรุนแรงของโรค ลดการเข้านอนในโรงพยาบาล องค์การเภสัชกรรมควรเลิกผลิต นำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ และไม่ควรส่งยาฟาวิพิราเวียร์ให้ร้านขายยาและโรงพยาบาลอีกต่อไป

กรมการแพทย์ เผย (11 กันยายน 2565) ข้อมูลการใช้ยา ยันปลอดภัย แม้พบยูริคสูง ในขณะที่ รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอว่าควรยุติเสียที โดยยก 4 เหตุผล หักล้าง สธ. 

 

อ้างอิง
บทความ
ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การทำงาน, https://learningcovid.ku.ac.th/course/?c=7&l=2 

ข่าว

ชัชชาติ ตอบปม ‘ช่วงนี้รถติด?’ รับ คนแจ้ง 9,000 จุด ชี้ เมืองฟื้นจากโควิด ไซต์ก่อสร้างเปิด-คนกลับมาเดินทาง, มติชน, 4 กันยายน 2565, https://www.matichon.co.th/local/news_3543559

'หมอยง' ชี้การระบาดโควิด 19 กำลังเข้าสู่โรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล, ไทยโพสต์, 4 กันยายน 2565, 
https://www.thaipost.net/economy-news/214002/

ยอดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทั่วประเทศ 142,840,476 โดส, ไทยโพสต์, 4 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/214219/

“หมอยง”เตือนโควิดกำลังเข้าสู่โรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล, สยามรัฐออนไลน์, 4 กันยายน 2565, https://siamrath.co.th/n/379455 

‘อาจารย์หมอจุฬาฯ’ ย้ำโควิดยังติดกันทุกวัน อย่าประมาท ลดความเสี่ยงมากที่สุด, ไทยโพสต์, 4 กันยายน 2565, 
https://www.thaipost.net/covid-19-news/214286/

ป่วยโควิดเริ่มลด สู่‘โรคประจำถิ่น’ แจงภูมิฝีดาษลิง, ไทยโพสต์, 5 กันยายน 2565, 0:01 น., https://www.thaipost.net/one-newspaper/214272/ 

ฟังทางนี้! รัฐบาลย้ำฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 608, ไทยโพสต์, 5 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/214443/

คาดไทยเจอภาวะ 'ลองโควิด' หลายแสนคน บี้รัฐเร่งให้ความรู้ประชาชน, ไทยโพสต์, 5 กันยายน 2565, 
https://www.thaipost.net/covid-19-news/214435/

'หมอยง' ชี้ 'โควิด' แนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้น, ไทยโพสต์, 5 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/214382/

คาดไทยเจอภาวะ 'ลองโควิด' หลายแสนคน บี้รัฐเร่งให้ความรู้ประชาชน, ไทยโพสต์, 5 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/214435/ 

ข่าวดี! สธ.เล็งจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 รุ่นใหม่ คาดปี’66 ฉีดให้เฉพาะกลุ่มเสี่ยง คนละ 1 เข็ม, มติชน 6 กันยายน 2565, https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3547116

ปีละเข็ม! "กรมควบคุมโรค"ปรับแผนฉีด"วัคซีนโควิด"แบบไข้หวัดใหญ่ เริ่มปี 66, สยามรัฐออนไลน์, 6 กันยายน 2565, https://siamrath.co.th/n/380086 

"รัฐบาล"พบ 2,468 โครงการยังไม่มีเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโควิด เตรียมชง "ครม." 13 ก.ย.สั่งยุติ, สยามรัฐออนไลน์, 7 กันยายน 2565, https://siamrath.co.th/n/380325 

ศูนย์กลางบางซื่อ ย้ำ เปิดฉีดวัคซีนโควิดถึง 30 ก.ย.65, มติชน, 7 กันยายน 2565, https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3550034

โควิดกลับมาพุ่งอีกติดเชื้อ 1,605 ราย เสียชีวิต 20 คน, ไทนโพสต์, 7 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/215784/

ถลุงเงินกู้โควิดอืด! 7 โครงการถอยคืนงบเฉียดหมื่นล้าน, ไทยโพสต์, 7 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/economy-news/215924/

'อนุทิน' บอกเป็นนัยปี 66 อาจไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุกคน หลัง 1 ต.ค.'โควิด'เป็นโรคติดต่อเฝ้าระวัง, ไทยโพสต์, 7 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/216194/

ที่ประชุมรัฐมนตรีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเอเปค ที่ภูเก็ต 9-10 ก.ย. นี้เตรียมถกแนวทางเร่งฟื้นฟูผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจากผลกระทบโควิด19 ผ่านการเข้าถึงเงินทุน ปรับตัวสู่ดิจิทัลและ BCG Model, ผู้จัดการออนไลน์, 8 กันยายน 2565, https://mgronline.com/politics/detail/9650000086332

ไทยจัดประชุมรัฐมนตรี SME 'เอเปก' ที่ภูเก็ต 9-10 ก.ย.นี้ เร่งฟื้นฟูหลังพิษโควิด, ไทยโพสต์, 8 กันยายน 2565, 
https://www.thaipost.net/general-news/217125/

'นพ.ธีระ' ยกผลศึกษาเยลตอกย้ำปัญหา Long COVID, ไทยโพสต์, 8 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/198287/ 

เอาแล้ว! นักไวรัสวิทยายกผลวิจัยล่าสุดชี้ยาฟาวิพิราเวียร์ไม่ควรใช้รักษาผู้ป่วยโควิด19, ไทยโพสต์, 8 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/216855/

ถึงเวลาไทยหยุดใช้ ‘ยาฟาวิพิราเวียร์’ รักษาโควิด เลิกนำเข้า-ส่งยาให้ รพ., ไทยโพสต์, 9 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/217726/

แนะผู้ปกครองเตรียมพาบุตรหลานอายุ 6 เดือน-น้อยกว่า 5 ปี เข้ารับวัคซีนโควิด-19 เดือน ต.ค., Thaipost, 9 กันยายน 2565, https://youtu.be/NrR62uCxMvg

สธ.เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แชร์ลิงค์เว็บปลอมให้เงินช่วยโควิด, สยามรัฐออนไลน์, 10 กันยายน 2565, https://siamrath.co.th/n/381392 

โควิดวันนี้ ติดเชื้อเข้าโรงพยาบาลเพิ่ม 1,093 ราย, ไทยโพสต์, 11 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/219040/

กรมการแพทย์ เผยข้อมูลการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์รักษาผู้ป่วยโควิด ยันปลอดภัย แม้พบยูริคสูง, ไทยโพสต์, 11 กันยายน 2565, https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3557364

สถานการณ์โควิดทั่วโลก ติดเชื้อ 613,822,943 ราย ไทยอยู่อันดับ 29, ไทยโพสต์, 12 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/219856/

ท่องเที่ยวหลังโควิดเมืองรองสุดชิก โดยกระจกไร้เงา, ไทยโพสต์, 12 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/?p=219455&preview=true

ยก 4 เหตุผล หักล้าง สธ. ยุติ 'ยาฟาวิพิราเวียร์' รักษาโควิด, ไทยโพสต์, 12 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/219633/ 

"หมอมนูญ" ยกรายงานต่างประเทศ "โควิด" ทำคนทั้งโลกอายุสั้นลงในรอบ 30 ปี, สยามรัฐออนไลน์, 12 กันยายน 2565, https://siamrath.co.th/n/381707 

ศูนย์จีโนมฯพบในไทยแล้ว 1 ราย โควิดเจเนอเรชัน 3 โอไมครอน 'BA.2.75.2', ไทยโพสต์, 13 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/220464/

โพลเผยคนไทยตั้งใจเป็นเจ้าของธุรกิจหลังโควิด แต่ไม่กล้าเพราะทุนไม่พอ, ไทยโพสต์, 13 กันยายน 2565, 6:51 น., https://www.thaipost.net/economy-news/220427/ 

ดร.อนันต์ เผยไวรัสโควิดกลายพันธุ์นับไม่ถ้วน-หลบภูมิ จากสายพันธุ์ดั้งเดิม ‘อู่ฮั่น’, มติชน, 13 กันยายน 2565, 
https://www.matichon.co.th/covid19/news_3559358 

"ดร.อนันต์" เผย พบไวรัสโควิดมากขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้เปลี่ยนไปแบบไวกว่าเดิมมาก, สยามรัฐออนไลน์, 13 กันยายน 2565,  https://siamrath.co.th/n/382068 

สโมสรนิสิตรัฐศาสตร์ จุฬาฯ ทำหนังสือ จี้คณบดีทบทวนมาตรการ อาจารย์ไม่ใส่แมสก์ ทำนิสิตติดโควิด, สยามรัฐออนไลน์, 13 กันยายน 2565, https://siamrath.co.th/n/382152 

"ศูนย์จีโนมฯ" เฝ้าติดตามโควิด-19 "เจเนอเรชัน 3" โอไมครอน "BA.2.75.2" พบในไทย 1 ราย, สยามรัฐออนไลน์, 13 กันยายน 2565 08:49 น., https://siamrath.co.th/n/382474 

โฆษก สธ.แจงซื้อยาต้านโควิดกินเองเสี่ยงสุขภาพ ยันสหรัฐ ญี่ปุ่น ยุโรป ยังต้องมีใบสั่งแพทย์, มติชน, 14 กันยายน 2565, 17:54 น., https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3562900 

ไอเดียเก๋!! หัวหินฉีดวัคซีนโควิด รับพระ "หลวงปู่ทวด" วัดห้วยมงคล, สยามรัฐออนไลน์, 14 กันยายน 2565 14:12 น., https://siamrath.co.th/n/382474 

โควิดกลับมาพุ่งติดเชื้อใหม่ 1,321 ราย ดับ 14 ชีวิต, ไทยโพสต์, 14 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/221218/ 

'หมอยง' การันตี Novavax กระตุ้นภูมิต้านโควิดได้ดี, ไทยโพสต์, 14 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/221187/

สธ.แจง'ยาต้านโควิด'ไม่ใช่ยาสามัญประจำบ้าน ไม่ควรซื้อกินเอง เสี่ยงเชื้อดื้อยา, ไทยโพสต์, 14 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/education-news/221734/

นพ.ธีระเปิดผลวิจัยมะกันคนแก่ติดโควิดเสี่ยงอัลไซเมอร์!, ไทยโพสต์, 15 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/222103/

“ฮู” สุดห่วง “ชาวยุโรป 17 ล.คน” เผชิญ “ลองโควิด”, สยามรัฐออนไลน์, 15 กันยายน 2565,  https://siamrath.co.th/n/382822 

'ชลบุรี' สังเวยโควิด 1 รายแม้ฉีดวัคซีน 4 เข็ม!, ไทยโพสต์, 15 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/district-news/222085/ 

'หมอนิธิพัฒน์' แนะเตรียมพร้อมหลังยุคโควิด, ไทยโพสต์, 15 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/222177/ 

WHO เริ่มวางแนวทางรักษา 'ลองโควิด' แนะไทยศึกษาบทเรียนประเทศอื่น, ไทยโพสต์, 16 กันยายน 2565, 7:31 น., https://www.thaipost.net/covid-19-news/222896/ 

ระวัง!หลัง24ก.ย.แจกของ ‘น้ำท่วม-โควิด’ อาจเข้าข่ายซื้อสิทธิขายเสียง, เดลินิวส์, 17 กันยายน 2565, https://www.dailynews.co.th/news/1479683/ 

ไทยวันนี้ติดเชื้อโควิด 764 ราย เสียชีวิต 14 ราย, ไทยโพสต์, 17 กันยายน 2565, https://www.thaipost.net/covid-19-news/223581/ 

คำสำคัญ (Tags): #long Covid
หมายเลขบันทึก: 707402เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2022 20:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 กันยายน 2022 09:48 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท