..

..

.. 

ปีที่ผ่านมามีอะไรเกิดขึ้นมากมาย

ไม่ว่าการเมือง เศรษฐกิจ การทำงาน ครอบครัว เพื่อนฝูง

แต่เราก็ผ่านมันมาได้จริงไหม

ลาก่อนเพื่อนยาก อีก 12 ปีเจอกันใหม่....ที่โดฮา เอ้ยไม่ช่าย

(ถ้ายังมีชีวิตอยู่นะ)

ปล.เปิดปีด้วยภาพเล็กๆ เท่าที่ที่ทำงานจะมีโปรแกรมช่วยแก้ไขวาดได้