2022-08-10 ศัพท์ น่าสับสน - Set – H - hanging indent


Revision H

2022-08-10

ศัพท์ น่าสับสน - Set – H - hanging indent

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

แสดงรายละเอียด จากตำราแต่ละเล่ม ที่เป็นหัวข้อ ต่อไปนี้:

 

Dictionary.com:

ออกเสียง hanging “HANG-ing” 

ออกเสียง indent - v.= “in-DENT” / noun = “IN-dent” or “in-DENT

 

Common Error in English Usage Dictionary:

HANGING INDENTS

Bibliographies are normally written 

           using hanging indents, 

           where the first line extends out to the left-hand margin, 

           but the rest of the entry is indented.

 

Twain, Mark.

Mark Twain at the Buffalo Express

Articles and Sketches by America’s Favorite Humorist, 

edited by Joseph B. McCullough and 

Janice McIntire-Strasburg (DeKalb: Northern Illinois University Press, 2000). 

 

These are extremely easy to create on a word processor, 

but many people have never mastered the technique. 

 

Normally the left-hand margin marker 

           at the top of the page consists of two small arrows. 

Drag the top one to the right 

           to make a normal indent, 

           the bottom one to create a hanging indent.

 

In most programs, 

          you have to hold down the Shift key 

          while dragging the bottom marker to leave the top part behind. 

 

Don’t get into the habit of 

         substituting a carriage return and a tab or spaces 

         to create hanging indents 

         because when your work is transferred 

         to a different computer 

         the result may look quite different—and wrong

 

To create a paragraph with an overhang indent in HTML 

code as in the example above, 

use the following code

<p style= "margin-left:.5in; text-indent:-.5in">

 

Dictionary.com:  

ORIGIN OF INDENT

First recorded in 1350–1400; Middle English; 

back formation from indented 

         “having tooth-like notches,”

          past participle of endenten, 

          indenten “to notch, dent, indent,” 

          from Middle French verb endenter 

          and Medieval Latin indentātus, 

          past participle of indentāre “to notch,” 

           equivalent to Latin in- “in” + dent- 

           stem of dens “tooth” + -āre infinitive ending;

           see origin at in-2dentate-ed2

 

American Heritage® Dictionary of the English Language:

INDENT

Chiefly British 

            To order (goods) by purchase order or official requisition.

Chiefly British 

            An official requisition or purchase order for goods.

หมายเลขบันทึก: 705198เขียนเมื่อ 10 สิงหาคม 2022 15:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 สิงหาคม 2022 15:19 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี