2022-08-04 ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – Grisly & grizzly


Revision G

2022-08-04

ศัพท์ น่าสับสน - Set – G – Grisly & grizzly

แนะนำการใช้ ตามที่ส่วนใหญ่ใช้ แต่ละท้องถิ่น 

ความหมาย อาจผันแปร ตาม ตำแหน่ง/หน้าที่ ในประโยค

แสดงรายละเอียด จากตำราแต่ละเล่ม ที่เป็นหัวข้อ ต่อไปนี้:

 

Dictionary.com.

ออกเสียง grisly & grizzly = “GRIZ-lee”

 

Common Error in English Usage Dictionary:

Grisly” means “horrible”;

                        a “grizzly” is a bear. 

       “The grizzly left behind the grisly remains of his victim.” 

Grizzled,” means “having gray hairs,” 

        not to be confused with “gristly,” full of gristle.

 

Abused, Confused, & Misused Words by Mary Embree:

grisly

causing a shudder or feeling of horror; gruesome; grim: 

            the grisly scene of a murder

Not to be confused with:

grizzly – grayish or flecked with gray; a species of bear

 

Dictionary.com.

Choose the Right Synonym for grisly

GHASTLYGRISLYGRUESOMEMACABRELURID 

mean horrifying and repellent in appearance or aspect

GHASTLY suggests the terrifying aspects of corpses and ghosts.  

                  a ghastly accident  

GRISLY and GRUESOME suggest additionally 

            the results of extreme violence or cruelty.  

                  an unusually grisly murder   

                  suffered a gruesome death  

MACABRE implies a morbid preoccupation 

            with the physical aspects of death.  

                  a macabre tale of premature burial  

LURID adds to GRUESOME 

            the suggestion of shuddering fascination 

            with violent death and especially with murder.  

                   the lurid details of a crime 

 

Dictionary.com.

Did you know?

An angry grizzly bear could certainly inspire fear

so grizzly and grisly must be related, right? 

Grizzly comes from the Middle English adjective grisel, meaning "gray." 

Like its close relative grizzledgrizzly means

          "sprinkled or streaked with gray." 

In other words, 

          the grizzly bear got its name 

          because the hairs of its brownish to buff coat 

          usually have silver or pale tips, 

         creating a grizzled effect, not because it causes terror. 

 

Grisly is related to Old English grislic, 

         which comes from a verb meaning "to fear" 

         and which gives grisly its "terrifying" sense.

 

Merriam-Webster Dictionary:

Usage Notes

The Difference Between 'Grizzly' and 'Grisly'

Or, Why You Shouldn't Mess Around with Bears

 

The adjective grisly is used to describe 

something that inspires horror or disgust:

 

"American Horror Story" is a pretty grisly show. 

No one should be too surprised by that revelation 

- it's sort of the promise implicit in its name, after all.
    — Lacy Baugher, The Baltimore Sun, 3 Nov. 2016

 

The homophonic adjective grizzly describes 

something that is gray in color, 

particularly fur or hair of that color:

 

The grizzly bear (Ursus arctos horribilis

        is given its name 

        because of the grayish appearance of its fur, 

        despite being classified 

        as the same species as a brown bear. 

 

The grizzly, native to North America, 

       often has light-colored tips on its fur, 

       giving it its grayish color.

 

Where Does 'Grizzly' come From?

The word grizzly derives from the Middle English grisel¸ 

       which means "gray" 

and comes from the Anglo-French gris

       describing the same color. 

 

The adjective grizzled means 

       "having gray hair" or 

       "marked by streaks of gray," 

but since human hair usually doesn't turn gray 

       until later in life, 

the word comes with a suggestion 

       of age or experience, 

as in "a grizzled veteran of the war against linguistic mistakes."

 

The confusion is understandable. 

Although they supposedly avoid contact with humans, 

a grizzly bear's sheer size and strength 

        is enough to induce fear and 

        bring a reputation for ferocity. 

The image of a bear attacking a person, 

        or perhaps ransacking a campsite, 

        could certainly inspire the kind of fear 

        or dread suggested by grisly.

 

Where Does 'Grisly' Come From?

But grisly is in fact a distinct word, 

        derived from the Old English grislic,

        related to an Old English verb meaning "to fear." 

That's why it's used to describe things 

        like murder scenes and gory movies.

 

And if a grizzly bear is wanted for a gruesome crime? 

You might want to make sure your context is clear 

       if you opt for grizzly over grisly,

        or you can opt for the pun, as some writers do:

 

Frequently Asked Questions About grizzly

Is grizzly a noun or an adjective?

Grizzly is both a noun and an adjective

The adjective, meaning "grizzled; 

sprinkled or streaked with gray," 

came first. 

 

In the early 19th century grizzly also 

began to be used as a noun, 

a shortened form of grizzly bear 

        (which was so named because of the animal's grayish fur).

 

What is the difference between grizzly and grisly?

Grizzly bears are large and ferocious carnivores, 

        and so it is not at all surprising 

        that many people would assume

        that the initial portion of their name 

        should be interchangeable with grisly

 

However, grizzly and grisly are not at all synonymous

Grizzly means "sprinkled or streaked with gray," 

and grisly means "inspiring horror or intense fear" 

       or "inspiring disgust or distaste."

 

"Are grizzly and grisly from the same root?"

Although these two words are spelled 

         in similar fashion and are often confused, 

         they do not share a root. 

 

The word grizzly derives from the Middle English grisel¸

which means "gray" and comes from the Anglo-French gris,

        describing the same color. 

Grisly, on the other hand, comes from the Old English grislic

       related to an Old English verb meaning "to fear."

หมายเลขบันทึก: 704904เขียนเมื่อ 4 สิงหาคม 2022 13:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 4 สิงหาคม 2022 13:29 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท